Hà Tĩnh: Hội LHPN huyện Can Lộc giúp 1.235 hộ đạt 8 tiêu chí "5 không, 3 sạch"

21/11/2022
Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm năm 2022, Hội LHPN huyện Can Lộc đã xây mới 215 công trình hố lắng lọc nước thải, 38 khu dân cư kiểu mẫu, giúp 1.235 hộ đạt 8 tiêu chí "5 không, 3 sạch"
Giúp gia đình hội viên chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp

Bám sát các Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, Ban thường vụ Hội LHPN huyện Can Lộc đã triển khai thực hiện phong trào "Phụ nữ Can Lộc đoàn kết, sáng tạo, chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao".

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm năm 2022; xây dựng Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

Các cấp Hội đã cụ thể hóa tiêu chí thi đua; lựa chọn chủ đề, hình thức thi đua phù hợp với từng thời điểm để phát động các đợt thi đua đặc biệt, thi đua cao điểm, ngắn hạn, dài hạn, thường xuyên, đột xuất bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, thiết thực đối với hội viên phụ nữ.

Hưởng ứng trồng cây xanh với tinh thần "Mỗi hội viên phụ nữ - một cây xanh"

Vận động thành lập tổ nhà sạch vườn đẹp, tổ 10 hộ liền kề, cụm dân cư, tổ làm vườn, câu lạc bộ 5 có, chi hội 5 không 3 sạch, tổ trồng hoa, tổ trồng hàng rào xanh,... điều động BCH các xã/ thị trấn và huy động ngày công từ cán bộ hội viên lao động tại các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ...

Các cấp Hội tổ chức 215 buổi tuyên truyền tại xã, chi hội, đồng thời trực tiếp tuyên tuyền cho 32.150 hộ phân loại rác thải; ra mắt 6 chi hội 5 không 3 sạch, 16 CLB gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu, 1 CLB xây dựng gia đình hạnh phúc; 125 tổ liền kề; 1 CLB phụ nữ sống xanh, 1 CLB phụ nữ Hội nhập Quốc tế với môi trường.

Bên cạnh đó còn xây dựng 65 mô hình "ngôi nhà xanh", "ngôi nhà hi vọng" nhằm hạn chế rác thải, chỉnh trang 50.000m hàng rào xanh; gắn 1.125 biển nhà sạch vườn đẹp; chỉnh trang 2.120 vườn hộ, giúp cải tạo 165 vườn tạp, trồng và chăm sóc được 25.430 m đường hoa, 49.500 m hàng rào xanh, Xây dựng 45 "Tuyến đường phụ nữ tự quản "sáng, xanh, sạch, đẹp", trao tặng 4.500 giỏ rác.

"Tuyến đường phụ nữ tự quản "sáng, xanh, sạch, đẹp"

Hội LHPN Can Lộc cũng xây mới 215 công trình hố lắng lọc nước thải; đảm nhận hỗ trợ xây dựng 177 vườn mẫu, tham gia xây dựng 38 khu dân cư kiểu mẫu; phối hợp giải tỏa 16.500 mét hành lang giao thông; giúp 1.235 hộ đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch.

Hưởng ứng Chương trình "Trồng 1 triệu cây xanh" của Hội LHPN Hà Tĩnh, Hội LHPN huyện Can Lộc đã phối hợp với Hội LHPN xã Trung Lộc tổ chức lễ phát động "Trồng 1 triệu cây xanh" với sự tham gia của Ban chấp hành Hội LHPN huyện, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Trung Lộc.

Sau lễ phát động các đơn vị tổ chức phát động và vận động hội viên phụ nữ hưởng ứng trồng cây xanh với tinh thần "Mỗi hội viên phụ nữ - một cây xanh", "Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh". Kết quả, trong năm phụ nữ toàn huyện trồng 25.160 cây xanh.

Thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022. Ban Thường vụ Hội LHPN Can Lộc đã xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức 18 cuộc giới thiệu, tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động cho 2.700 hội viên, tư vấn giới thiệu học nghề cho 135 hội viên phụ nữ; 29 cuộc tập huấn về chính sách trong Nông nghiệp, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật trồng lúa, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, ký thuật trồng cây ăn quả... cho 5.100 hội viên.

Thực hiện gắn biển biển nhà sạch vườn đẹp cho gia đình hội viên

Phối hợp tổ chức 3 lớp Đào tạo nghề kỹ thuật "chăn nuôi lợn"; "kỹ thuật làm vườn"; hỗ trợ 2 mô hình phụ nữ khởi nghiệp; hướng dẫn, lựa chọn 6 ý tưởng tham gia cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh. Kết quả đã có ý tưởng đạt giải 3 toàn tỉnh. Hỗ trợ 2 sản phẩm kinh doanh và chế biến an toàn thực phẩm đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Hỗ trợ thành lập 3 tổ hợp tác, 52 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên.

Thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ hướng đến liên kết trong sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026" của Ban thường vụ Hội LHPN Hà Tĩnh, Hội LHPN huyện Can Lộc đã tiến hành khảo sát và thành lập Tổ hợp tác sản xuất gạo hữu cơ gắn với mô hình Gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu tại thôn Vân Cửu, xã Khánh Vĩnh Yên với 40 thành viên tham gia.

Ngoài ra, phong trào giúp phụ nữ nghèo tiếp tục được các cấp Hội quan tâm, đầu năm Hội LHPN huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành khảo sát phân loại, tìm nguyên nhân, xây dựng kế hoạch và biện pháp giúp đỡ, phân công trách nhiệm cụ thể.

Hội LHPN huyện Can Lộc chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Các xã, thị trấn đã đăng ký giúp đỡ 110 phụ nữ nghèo, 113 hộ cận nghèo với nhiều hình thức khác nhau như: Hỗ trợ vay vốn từ nguồn các ngân hàng, nguồn tiết kiệm tại các tổ, tập huấn KHKT, tặng cây giống, con giống, ngày công... Qua khảo sát, đánh giá đã có 30 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo và 68 hộ cận nghèo vươn lên khá.

Hội LHPN huyện Can Lộc cũng phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia đóng góp ngày công làm được 26.500 mét đường giao thông nông thôn; nạo vét 35.420m mương rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng; làm mới 35.220m kênh mương nội đồng; giải tỏa, hiến 9.350 m2 đất ở và tường rào…

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video