Hậu Giang: Tổ chức 648 cuộc giám sát tập trung vào các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em

19/05/2022
Hội LHPN tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giám sát và phản biện xã hội”.
Các đại biểu tham gia thảo luận

Ôông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và ông Đặng Văn Giai, Trưởng Ban Dân chủ Pháp luật UB MTTQ tỉnh chủ trì hội thảo.

Theo báo cáo đề dẫn, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã tích cực, chủ động và trách nhiệm trong thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ, sự tham gia và trí tuệ của tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ. Kết quả cụ thể là đã tổ chức 648 cuộc giám sát (trong đó cấp tỉnh 18 cuộc; cấp huyện 91 cuộc; cấp xã 539 cuộc) nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, BHYT, BHXH, chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, các chính sách an sinh xã hội… Sau giám sát đều có kiến nghị, đề xuất đến các cấp, các ngành liên quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở và có theo dõi việc thực hiện kết quả kiến nghị, đề xuất.

Tuy nhiên, Báo cáo đề dẫn cũng thẳng thắn nêu rõ, công tác giám sát, phản biện của Hội LHPN còn hạn chế như: việc xác định nội dung, phương thức triển khai thực hiện giám sát, nhất là ở cấp huyện và cơ sở còn lúng túng, chưa có nhiều phát hiện sau giám sát. Nhiều kiến nghị sau giám sát còn chung chung, không nêu rõ cơ quan thực hiện, giải quyết kiến nghị, do đó, chưa có cơ sở đánh giá, theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo đã có 11 ý kiến phát biểu trực tiếp, 36 câu hỏi của các xã, phường, thị trấn10 tham luận của các ngành, đoàn thể và cấp ủy địa phương gửi về hội thảo, nội dung tập trung vào các vấn đề như: những vướng mắc trong quá trình giám sát, phản biện nhất là việc xác định nội dung, phương pháp giám sát và kiến nghị sau giám sát, việc áp dụng cơ chế phối hợp tổ chức hoạt động giám sát, thực trạng và giải pháp cũng như kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: công tác giám sát phản biện xã hội có vai trò rất quan trọng do đó Hội LHPN các cấp cần bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Hội cấp trên chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp với MTTQ cùng cấp và các cơ quan, ban, ngành, tập huấn cho đội ngũ làm công tác giám sát, phản biện ở từng cấp Hội đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ, nắm vững các quy định về giám sát, phản biện.

Út Tiên, ảnh: Đinh Phượng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video