Hậu Giang: Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong giai đoạn mới

14/08/2023
Hội LHPN tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn mới”.
Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại chương trình

Dự và chủ trì toạ đàm có ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, TS Lê Thị Anh Đào - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II; cùng đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Các đồng chí nữ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; BTV Hội LHPN các huyện, thị, thành phố; nữ lãnh đạo HĐND - UBND - UBMTTQ cấp huyện; nữ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Thanh Thuấn Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác cán bộ nữ luôn nhận được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền tỉnh Hậu Giang, đã có những bước chuyển biến tích cực, phụ nữ đã và đang tham gia ngày càng nhiều trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tổng số cán bộ là nữ lãnh đạo, quản lý các cấp, giữ chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên là 364 người, trong đó 03 nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 01 nữ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 01 nữ giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang; 153 nữ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh; 211 nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương.

Đội ngũ cán bộ nữ cấp ủy, nữ lãnh đạo, quản lý, nữ đại biểu Quốc hội và HDDND các cấp ngày càng tăng về số lượng và chất lượng cụ thể: Cấp tỉnh: 8/50 đại biểu, chiếm tỷ lệ 16%; Cấp huyện: 58/250 đại biểu, chiếm tỷ lệ 22,83; Cấp xã: 402/2.096 đại biểu, chiếm tỷ lệ 19,18%. Đại biểu Quốc Hội khóa XV là nữ: 02/06 đại biểu, chiếm tỷ lệ 33,33%.

Mặc dù vậy, Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo trong cấp ủy, chính quyền ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa đồng đều. Cơ chế, chính sách tạo nguồn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ còn thiếu tính đột phá, hạn chế cơ hội thăng tiến và đóng góp của phụ nữ. Bên cạnh đó, biên chế và chức danh lãnh đạo của từng ngành, từng cấp còn hạn chế, do đó việc tuyển chọn, luân chuyển, bố trí cán bộ nữ, gặp nhiều khó khăn.

TS Lê Thị Anh Đào cho rằng, để đẩy mạnh công tác cán bộ nữ trong thời kỳ mới cần quan tâm đến những rào cản đối với cán bộ nữ cụ thể là khung chính sách quy định độ trong công tác đào tạo, văn hoá truyền thống đè nặng trong nếp sống, suy nghĩ của xã hội, đặc biệt cần tăng cường giám sát, phản biện chính sách liên quan đến công tác cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, thúc đẩy bình đẳng giới; Các cấp Hội cần tăng cường công tác tham mưu, thực hiện giám sát, phản biện về công tác cán bộ nữ trong thời gian tới; Thực hiện công tác quy hoạch đúng theo yêu cầu, quy định, đảm bảo tỷ lệ nữ trong quy hoạch; Tiếp tục đạo tạo rèn luyện cán bộ nữ để có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đảm đương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tọa đàm là dịp để nâng cao nhận thức về vị thế, vai trò của phụ nữ và tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, sớm hiện thực hóa các chỉ tiêu về giới trong lĩnh vực chính trị. Từ đó, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí tư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Thanh Thủy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video