Hoà Bình: Chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở

21/11/2023
Thực hiện chủ đề năm 2023: “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”, Hội LHPN tỉnh Hoà Bình đã tích cực triển khai các giải pháp, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Hội nghị biểu dương cán bộ cơ sở giỏi cấp tỉnh

Các hoạt động triển khai đều tập trung hướng về cơ sở, đặc biệt là các cơ sở Hội vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn và đội ngũ cán bộ Hội mới được kiện toàn. Hội LHPN các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện và các ngành liên quan, MTTQ và các đoàn thể trong triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, lồng ghép triển khai chủ đề năm với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm một cách chủ động sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Kết quả, trong năm 2023, Hội LHPN tỉnh tổ chức được 21 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 817 cán bộ Hội là Chủ tịch và nguồn chức danh Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó; tổ chức 1 lớp tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát, khiếu nại, tố cáo cho 50 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thành phố và ủy viên UBKT cấp tỉnh, huyện… Đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nắm được thông tin, kiến thức mới, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nâng cao các kỹ năng công tác Hội…, từ đó trở về địa phương triển khai có hiệu quả các hoạt động của Hội đáp ứng nhu cầu của hội viên, phụ nữ, thu hút phụ nữ quan tâm, tham gia sinh hoạt Hội.

Bên cạnh hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, các cấp Hội cũng chú trọng việc xây dựng mô hình thu hút hội viên, thành lập mô hình có các hội viên danh dự; hướng dẫn cơ sở Hội tổ chức các buổi sinh hoạt chi hội mẫu theo hướng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; duy trì các hình thức hoạt động nhằm thu hút hội viên, phụ nữ; hướng dẫn cán bộ Hội cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động Hội, thành lập các nhóm zalo, facebook, cách cập nhật, tìm kiếm thông tin, tài liệu trên các trang thông tin của Hội để triển khai tới hội viên phụ nữ.

     Mô hình kết nạp hội viên danh dự xã Tân Lập, Lạc Sơn

Đặc biệt, để động viên, tôn vinh những tấm gương cán bộ Hội cơ sở điển hình, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng 95 cán bộ Hội cơ sở giỏi, người đứng đầu các mô hình tiêu biểu tại cộng đồng giai đoạn 2021-2023. Trong đó có 27 Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở, 50 chi hội trưởng chi hội phụ nữ, 10 tổ trưởng phụ nữ và 8 người đứng đầu các mô hình tại cộng đồng.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Hoà Bình tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở với nhiều hình thức phù hợp. Gắn đào tạo nâng cao năng lực với bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong giai đoạn hiện nay.

Kim Quế

CÁC ĐỀ ÁN

Video