Hỏi - Đáp về Covid-19 và nuôi con bằng sữa mẹ

06/08/2021
Covid-19 có thể lây nhiễm qua việc cho trẻ bú mẹ không? Nếu người mẹ mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 thì có nên cho trẻ bú không? Người mẹ mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 và không thể cho trẻ bú, thì khi nào mẹ có thể cho trẻ bú lại? Ở những nơi có dịch COVID-19, các mẹ có nên cho trẻ bú mẹ không? Những câu trả lời bạn có thể tìm thấy ở đây:

 

 

 

 

https://www.who.int/vietnam/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video