Hội LHPN Quảng Bình: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cơ sở

07/10/2009
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2009, vừa qua, Hội LHPN Quảng Bình đã phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 60 chị cán bộ Hội phụ nữ cơ sở trong tỉnh.

Tham gia khoá học, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở được bồi dưỡng những nội dung gồm: Quan điểm đường lối về công tác phụ nữ của Đảng, Học tập Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X và các chuyên đề hỗ trợ: Công tác kiểm tra, khiếu nại tố cáo; Một số nội dung công tác tổ chức; hướng dẫn VSATTP; Một số vấn đề về tình hình tôn giáo hiện nay; Phòng chống ma tuý, bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán người (trong đó có phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em); Công tác giám sát việc thực hiện Chính sách luật pháp về BĐG; Công tác nắm bắt tư tưởng các tầng lớp phụ nữ và dư luận xã hội trong tình hình hiện nay… Các bài giảng được gắn liền giữa lý luận và thực tiễn ở cơ sở giúp cán bộ Hội nắm vững những chủ trương, chính sách của Đảng đối với công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động động Hội, những khó khăn và giải pháp để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trong tâm của Hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đề ra. Kết quả khoá học 100% học viên đạt khá giỏi.

Xuân Hồng
Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video