Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới

31/07/2023
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư; về Công tác phụ nữ trong tình hình mới; sơ kết phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tham mưu thực hiện chính sách, pháp luật, đề án về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện... qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên đối với công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ được nâng lên; các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp thu những thành quả của công cuộc đổi mới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trên tất cả các lĩnh vực, được xã hội ghi nhận; đội ngũ cán bộ nữ trong tỉnh ngày càng tự tin, cố gắng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, khẳng định được năng lực, uy tín, vị thế của mình, đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình, xã hội.

Trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, nổi bật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với nhu cầu thiết thực của hội viên phụ nữ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sức lan tỏa trong các tầng lớp phụ nữ toàn tỉnh. Trong đó nổi bật như: Phối hợp TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức thành công Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023; các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”; thăm, tặng quà phụ nữ nghèo, gia đình chính sách; tổ chức “Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các hoạt động thiết thực thực hiện Đề án 938, 939, Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Đề án 1553 góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội, nhất là cấp cơ sở được quan tâm: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công nghệ thông tin cho cán bộ Hội; định hướng nội dung sinh hoạt/hoạt động cho chi hội; rà soát, bổ sung quy hoạch; bầu ủy ban kiểm tra các cấp, tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, nữ công nhân lao động; ra mắt mô hình điểm Câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ”, mô hình điểm “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”; phát huy vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi số... Chủ động nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, phối hợp tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Đề án số 15 về công tác cán bộ nữ; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh... Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, thực hiện các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh Bắc Giang và tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) giai đoạn 2022-2025...

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các cấp Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, các khâu đột phá của Hội, các hoạt động thực hiện chủ đề năm; tổ chức một số hoạt động, hội nghị lớn: Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHPN cấp cơ sở và biểu dương Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi”, phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại chuyên đề với Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang, tổ chức Đoàn sang thăm, làm việc và hỗ trợ Hội LHPN   tỉnh Xay Sổm Bun (Lào), giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới...; tổ chức các hoạt động thực hiện các chương trình, đề án đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương; tổ chức kiểm tra, đánh giá, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Văn phòng Hội LHPN tỉnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video