Hội LHPN tỉnh Hậu Giang hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

03/11/2023
Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới, Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, các cấp Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, phụ nữ và người dân với nhiều hình thức chuyển tải phong phú, dễ nhớ, dễ hiểu để đưa chính sách, pháp luật vào đời sống, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, tinh thần thượng tôn pháp luật.
Buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật trong đồng bào dân tộc, tại xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy

Đa dạng hình thức truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật

Tại huyện Vị Thủy, thành phố Vị Thanh tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho hơn trên 300 hội viên, phụ nữ. Thông qua hoạt động đã cung cấp kiến thức, nội dung cơ bản về quyền, nghĩa vụ công dân, các chính sách, luật pháp có liên quan: Luật Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, Phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, Bảo vệ môi trường,... qua đó phát huy vai trò của phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em, trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các huyện, thị, thành phố khác lồng ghép tuyên truyền trong các kỳ sinh hoạt hội viên, phối hợp ngành tư pháp, chính quyền địa phương tổ chức các hình thức hội thi, sinh hoạt chuyên đề, hái hoa dân chủ, ... chuyển tải nội dung chính sách, luật pháp đến hàng chục ngàn hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Tiếp xúc, lắng nghe hội viên phụ nữ nói- xã Long Trị

Lắng nghe hội viên nói tạo sự đồng thuận cao

Nhằm thực hiện tốt hoạt động dân chủ cơ sở, Hội LHPN thị xã Long Mỹ phối hợp Hội đồng nhân dân tổ chức  tiếp xúc “Lắng nghe hội viên phụ nữ nói” tại 100% cơ sở Hội, có gần 300 hội viên, phụ nữ và người dân dự. Qua đó ghi nhận 26 ý kiến phản ánh, kiến nghị vấn đề liên quan việc hỗ trợ tiếp cận vốn vay, bất cập trong sử dụng BHYT, ăn toàn giao thông,... tại buổi tiếp xúc, các vấn đề đặt ra đều được đại biểu trả lời thỏa đáng và nhận được sự đồng thuận của hội viên, phụ nữ, người dân, được cấp uỷ, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu lực pháp luật.

Khánh Ngọc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video