Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng giám sát thực hiện Luật Trẻ em năm 2016

09/10/2020
Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổ chức giám sát việc thực hiện bảo đảm an toàn cho trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016 đối với UBND huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh.
Đoàn giám sát làm việc tại huyện Lâm Hà

Tham gia Đoàn giám sát có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và đào tạo, Công an tỉnh. Đoàn đã tiến hành giám sát thực tế tại UBND xã Phú Hội, thị trấn Nam Ban, xã Tân Nghĩa, làm việc trực tiếp tại UBND huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh.

Tại các buổi làm việc Đoàn đã nắm bắt tình hình việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em và các văn bản liên quan tại địa phương trong đảm bảo bố trí, vận động nguồn lực để thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; việc tổ chức, quản lý hoạt động theo quy định của Luật, tập trung vào các quyền trẻ em tại điều 14, 25, 26, 35 của Luật Trẻ em năm 2016.

Đoàn giám sát đề nghị các địa phương trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Luật Trẻ em; có các giải pháp cụ thể phòng ngừa tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến trẻ em; đề ra các giải pháp, chính sách hỗ trợ nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thúc đẩy sự phối hợp giữa các ban, ngành, cơ quan chức năng của huyện trong thực hiện công tác trẻ em. Quan tâm, bố trí, đầu tư xây dựng khu vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em tại các xã, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả; quan tâm, nghiên cứu xây dựng mô hình phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật tại cộng đồng.

Bích Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video