Hội LHPN tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên nền tảng internet

28/03/2024
Để vận hành hoạt động của Cổng thông tin được hiệu quả, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã phân công cán bộ chủ động cập nhật, đăng tải thông tin lên trang thường xuyên.
Cán bộ Hội LHPN tỉnh Lào Cai truy cập fanpage của Hội LHPN tỉnh trên mạng xã hội Facebook

Kể từ khi thành lập website Cổng thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh Lào Cai (là thành viên của Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Lào Cai), Hội LHPN tỉnh đã chú trọng việc xây dựng và phát triển nội dung, với hàng chục chuyên mục thông tin, bao hàm các lĩnh vực thông tin khá rộng, không chỉ trong phạm vi hoạt động Hội, mà còn liên quan công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, liên quan đến đời sống xã hội.

Để vận hành hoạt động của Cổng thông tin được hiệu quả, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã phân công cán bộ chủ động cập nhật, đăng tải thông tin lên trang thường xuyên. Bà Dương Thu Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Chính sách pháp luật cơ quan Hội LHPN tỉnh Lào Cai, cho biết, Hội LHPN tỉnh đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có công tác tuyên truyền. 

Hội đã tận dụng những lợi thế của nền tảng số để truyền thông, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến công tác bình đẳng giới, đến phong trào phụ nữ tỉnh nhà. Hội đã thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh, bao gồm các đồng chí Thường trực, lãnh đạo Ban, chuyên viên tham gia biên tập, kiểm duyệt nội dung thông tin, đăng tải kịp thời, phù hợp với sự quan tâm của hội viên, phụ nữ trong tỉnh. 

Bên cạnh các thông tin hoạt động Hội, Ban Biên tập còn lựa chọn thông tin từ các trang web chính thống của trung ương và của tỉnh, chủ động biên tập lại cho phù hợp với đặc thù của hội viên, phụ nữ tỉnh nhà.

Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 1 lớp tập huấn kỹ năng chụp ảnh cho cán bộ Hội LHPN tỉnh. Một số cán bộ được tham gia tập huấn kỹ năng truyền thông trên mạng xã hội do Trung ương Hội và các ngành trong tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, cán bộ phụ trách còn chủ động học hỏi, tìm hiểu, thực hiện viết tin, bài, quản trị kênh Facebook, nhóm Zalo của Hội.

Từ sự phát triển của Cổng thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh Lào Cai, Hội LHPN các huyện trong tỉnh cũng tích cực xây dựng trang tin. Đến nay, 100% Hội LHPN các huyện trong tỉnh Lào Cai đều xây dựng và phát triển trang tin trên nền tảng mạng xã hội. Các cấp Hội trong tỉnh đang duy trì hoạt động 138 trang/nhóm/tài khoản mạng xã hội Facebook của các cấp Hội và trên 400 nhóm Zalo.

Bà Lý Mẩy Pham, Chủ tịch Hội LHPN xã Tả Phìn, chia sẻ: "Việc phát triển Cổng thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh Lào Cai và fanpage trên mạng xã hội đem lại nhiều lợi ích Hội LHPN cơ sở.

 Đơn cử, ở xã Tả Phìn, chúng tôi theo dõi, cập nhật thông tin hoạt động từ Hội LHPN tỉnh được nhanh hơn, kịp thời điều chỉnh hoạt động. Có nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức công tác Hội đã được đúc rút, chia sẻ từ các trang thông tin này".

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video