Hội LHPN tỉnh Phú Thọ giám sát việc thực hiện chỉ thị “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phụ nữ trong tình hình mới”

30/07/2021
Ngày 28/7/2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức giám sát việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư và Thông tri số 13-TT/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phụ nữ trong tình hình mới” giai đoạn 2018-2021 tại huyện Thanh Ba.
Bà Phạm Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại chương trình làm việc đánh giá, thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư và Thông tri 13 của tỉnh ủy Phú Thọ, công tác phụ nữ đã được các cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Ba quan tâm triển khai và đạt được những kết quả quan trọng: Nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới có chuyển biến tích cực; Chính sách đối với phụ nữ và bình đẳng giới từng bước được hoàn thiện, có nhiều tiến bộ; Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội; Hội LHPN huyện đã có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; Đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo quản lý trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng về số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ nữ tham gia BCH đảng bộ huyện là 35,1% (tăng 9,7% so với nhiệm kỳ trước), tham gia Ban thường vụ là 15,4%; tham gia BCH đảng bộ xã là 25,3%.

Bà Phạm Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ - Trưởng đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, huyện Thanh Ba cần quan tâm hơn nữa trong chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ hơn, tạo điều kiện cho cán bộ nữ, Hội phụ nữ và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ hoạt động đạt kết quả tốt hơn.

BTg Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

Video