Hội LHPN tỉnh Quảng Bình: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

26/08/2022
Đoàn giám sát của Hội LHPN tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2017-2022 tại 2 huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch.
Đoàn giám sát tại UBND huyện Quảng Ninh

Tham gia đoàn giám sát có bà Diệp Thị Minh Quyết - UVBCHTW Hội LHPNVN, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh.

Đoàn đã làm việc với UBND hai huyện và hai cơ sở là xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh) và xã Liên Trường (huyện Quảng Trạch) về: Tình hình triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2017-2022, những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo triển khai; việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em. Các báo cáo đã làm rõ và phân tích đánh giá các vụ việc xảy ra trên địa bàn; công tác hỗ trợ, can thiệp, khám chữa bệnh và giám định kịp thời; công tác xử phạt các vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với tội phạm xâm hại trẻ em. Trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, các ngành; việc lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống xâm hại trẻ em và quy chế phối hợp giữa các phòng, ban liên quan; nguồn kinh phí để thực hiện.

Đoàn giám sát tại UBND huyện Quảng Trạch

Đoàn giám sát tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan: vai trò của các cấp trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động người dân tích cực tham gia tố giác hành vi xâm hại trẻ em; quy trình về việc cung cấp, tiếp nhận thông tin về xâm hại trẻ em; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành trong công tác hỗ trợ, can thiệp khi trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại; ngân sách cho công tác bảo vệ trẻ em; việc xây dựng, hoạt động của các mô hình giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa... việc thực hiện các chế độ chính sách cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Nghị định 20; làm rõ thêm nguyên nhân và giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao hơn nữa công tác bảo vệ trẻ em.

Bà Diệp Thị Minh Quyết nêu ra một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới: việc xây dựng, duy trì các mô hình, địa chỉ tin cậy về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cần phải được chú trọng, củng cố; xây dựng và rà soát nơi tiếp nhận thông tin của các địa phương, quy trình tiếp nhận, số điện thoại liên lạc khi người dân cần cung cấp thông tin, phản ánh vụ việc trẻ em bị xâm hại; chú trọng việc khai thác, sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; quan tâm đến đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng dể bị tổn thương để hạn chế các hành vi xâm hại; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vi phạm xâm hại trẻ em đặc biệt là xâm hại tình dục đảm bảo đúng quy định pháp luật…

Phương Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video