Hội LHPN tỉnh Quảng Trị giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình

12/07/2022
Trong 3 ngày từ ngày 3-07/7/2022, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức đoàn giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình (HNGĐ) và phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) tại các xã Cam Tuyền (Cam Lộ), xã Ba Nang (Đakrông), xã Thuận (Hướng Hóa).
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị Trần Thị Thúy Nga, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại cuộc giám sát tại xã Ba Nang, huyện ĐaKrông

Kết quả giám sát cho thấy, các địa phương đã thực hiện khá tốt chính sách, pháp luật về HNGĐ và PCBLGĐ, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng các mô hình tại địa phương; thúc đẩy bình đẳng giới, dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong đời sống xã hội, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản trong xây dựng nếp sống văn minh mới, phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình, tẩy chay, phê phán các nhận thức, hành vi BLGĐ, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, ... Qua đó hạn chế các vụ việc về bạo lực gia đình, tình trạng tảo hôn, trong 3 năm, từ 2019 đến 2022 không còn hôn nhân cận huyết thống trên các địa bàn được giám sát.

Bên cạnh đó, đoàn giám sát cũng chỉ rõ những khó khăn, tồn tại như: Công tác PCBLGĐ do cán bộ kiêm nhiệm phụ trách, thiếu thời gian, nguồn lực để hoạt động có chiều sâu, hiệu quả cao. Nhận thức, hiểu biết về pháp luật của người dân còn hạn chế, nhiều nạn nhân bị bạo lực ngại tìm đến tổ chức đoàn thể, cơ quan chức năng báo cáo, hỗ trợ, giúp đỡ...

Các đơn vị cũng đã nêu ra kiến nghị, đề xuất như: Cần có quy chế, quy định về hỗ trợ đền bù đối với người tham gia ngăn cản hành vi bạo lực gia đình khi có thiệt hại xảy ra; chú trọng tập huấn cho cán bộ phụ trách và các hòa giải viên trong công tác phòng chống BLGĐ và HNGĐ; bố trí nguồn ngân sách hợp lý để có kinh phí hoạt động, hỗ trợ kinh phí đi lại cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...

Bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị – Trưởng đoàn giám sát đề nghị các đơn vị tập trung rà soát các đối tượng có nguy cơ bạo lực gia đình, tiền hôn nhân để có biện pháp phòng ngừa; tiếp tục xây dựng các mô hình về thực hiện pháp luật HNGĐ và PCBLGĐ; tham gia có hiệu quả các chương trình, đề án liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em...

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video