Hội LHPN tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

26/09/2022
Chiều 19/9/2022, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với sự tham dự của 40 đại biểu là lãnh đạo Ban pháp chế HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.
Toàn cảnh hội nghị

Huỳnh Thị Sô Phia, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chủ trì hội nghị cho biết, việc tổ chức phản biện dự thảo Luật Đất đai nhằm phát hiện vấn đề chưa phù hợp và kiến nghị những nội dung thiết thực,góp phần để dự thảo Luật sau khi ban hành phù hợp với tình hình thực tiễn về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và tham luận nhiều nội dung, như: quyền và nghĩa vụ của công dân đối với vai trò là người sử dụng đất; quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất; những điểm chưa phù hợp, thống nhất giữa Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật Bình đẳng giới và các luật khác; quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến việc sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai…

Các đại biểu đều khẳng định quá trình lấy ý kiến nhân dân đã tạo cơ hội  phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng chính sách pháp luật, đồng thời đề xuất những giải pháp để việc lấy ý kiến thực chất, hiệu quả hơn.

Ý kiến phát biểu của các đại biểu được Hội LHPN tỉnh tiếp thu, tổng hợp gửi Trung ương Hội LHPN Việt Nam, góp phần hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi). 

Sơn Thị Hiệp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video