Hội LHPN tỉnh Yên Bái giám sát thực hiện Quy định hỗ trợ chi hội phụ nữ vùng đặc biệt khó khăn

17/06/2021
Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2021, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức đoàn giám sát công tác thực hiện các quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội phụ nữ vùng đặc biệt khó khăn theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 của Bộ Tài chính trên địa bàn huyện Trạm Tấu.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Hoàng Phương Thúy chủ trì buổi làm việc tại huyện Trạm Tấu

Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện UBMTTQ tỉnh.

Đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Trạm Tấu và xã Pá Hu. Theo Báo cáo của UBND huyện Trạm Tấu, hàng năm huyện đã bố trí kinh phí hỗ trợ cho các chi hội phụ nữ trên địa bàn với mức trên 1 triệu đồng/chi hội; từ năm 2015 đến năm 2020, tổng kinh phí hỗ trợ 245 triệu đồng.

Sau khi nghe báo cáo, với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, các thành viên Đoàn công tác tiến hành trao đổi, thảo luận, đồng thời đề nghị UBND huyện làm rõ một số vấn đề như: công tác quán triệt, tuyên truyền đến các chi hội về quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội phụ nữ vùng đặc biệt khó khăn, việc sử dụng kinh phí, kiểm tra thực hiện Thông tư; kiểm tra hồ sơ liên quan đến vấn đề thanh quyết toán hỗ trợ.

Kết quả giám sát cho thấy, việc hỗ trợ kinh phí cho các chi hội phụ nữ mà UBND huyện Trạm Tấu đã triển khai trong thời gian qua đã tuân thủ đúng Thông tư số 49/2021/TT-BTC ngày 20/3/2021 của Bộ Tài chính. Đoàn giám sát cũng đề nghị địa phương bổ sung thêm nội dung việc tổ chức chức quán triệt và triển khai Thông tư với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; quan tâm đến các tổ chức đoàn thể, tiếp tục tổ chức thực hiện hỗ trợ kịp thời đối với các chi hội phụ nữ và tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện tốt các chính sách, đặc biệt các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

Ngô Phúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video