Hội LHPN Việt Nam: Phát huy vai trò đại diện, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW

24/11/2022
Sáng 24/11, Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo TW do Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bùi Thị Minh Hoài làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam về đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX) về phát huy phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (Nghị quyết).
Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bùi Thị Minh Hoài chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá, Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết của Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam đầy đủ, cô đọng và thể hiện được toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn trong toàn hệ thống Hội và cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam. Bên cạnh đó, Đoàn công tác muốn lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, những đề xuất kiến nghị và đặc biệt là phân tích, làm rõ hơn những điểm mới, những đổi mới, sáng tạo của Hội từ thực tiễn triển khai Nghị quyết, ví dụ như việc đổi mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động để tập hợp, thu hút hội viên; tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu… Đồng thời đề nghị Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam làm rõ hơn vai trò, những việc làm của Hội trong tình hình mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để phù hợp với các Nghị quyết khác của Đảng.

Toàn cảnh buổi làm việc 

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hóa thành các hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp Hội bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên để thể chế hóa thành các hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả; đã phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ… góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực tham gia vào quá trình xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới. Trong 20 năm qua, TW Hội đã đề xuất thành công nhiều chính sách, trong đó có một số chính sách quan trọng, mang lại lợi ích thiết thân cho phụ nữ như: giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ nữ cấp cơ sở; hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; quy định tuổi nghỉ hưu đối với một bộ phận cán bộ nữ...

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương trình bày Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

Những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đặc biệt coi trọng và phát huy tốt cơ chế phối hợp với các bộ, ngành chức năng trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án liên quan đến phụ nữ, trẻ em. TW Hội đã ký kết chương trình phối hợp với trên 30 bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức; 63/63 Hội LHPN cấp tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp công tác giữa UBND và Hội LHPN tỉnh/thành phố trên nhiều lĩnh vực, tập trung vào các hoạt động về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới theo quy định của pháp luật. Hội LHPN một số tỉnh/thành phố đã chủ động tham mưu tổ chức gần 700 cuộc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đến cấp xã/phường để nắm bắt và giải quyết kịp thời các bức xúc, kiến nghị chính đáng của hội viên, phụ nữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để phát huy vai trò của phụ nữ tham gia tổ giám sát cộng đồng, ban thanh tra nhân dân; thử nghiệm và nhân rộng mô hình “Nghiên cứu cùng tham gia” giúp phát hiện và giải quyết các vấn đề khó khăn ở một số địa bàn, nhất là ở các địa bàn có vấn đề phức tạp.

Hội luôn nhận thức rõ việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp các tầng lớp phụ nữ trong tình hình mới, trong đó, động viên, hướng dẫn phụ nữ giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống tiến bộ, văn minh với chủ trương “Mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa- văn nghệ, thể dục – thể thao quần chúng phù hợp”; đẩy mạnh phong trào “Tiết kiệm theo gương Bác” với nhiều sáng tạo và với mục đích rất nhân văn như: mô hình “Tiết kiệm mua bảo hiểm y tế”, “Túi rác tiết kiệm”, “Tiền lẻ đẻ ra vàng”...; triển khai có hiệu quả CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Ngoài ra, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội thực hiện trong nhiều năm qua với các mô hình, CLB  “Người mẹ mẫu mực, bàn tay yêu thương của cha”, “Cha mẹ nuôi dạy con tốt”… Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt nam đã phát động phong trào “Phụ nữ cả nước hướng về miền Nam ruột thịt”, thực hiện chương trình “Triệu phần quả san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu” có chiều sâu và hoạt động nổi bật, tạo hiệu ứng lan tỏa, được cấp ủy Đảng ghi nhận, các ngành và cán bộ, hội viên hưởng ứng.

Các đại biểu tại buổi đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

Làm nổi bật vai trò của Hội trong hỗ trợ phụ nữ yếu thế xây dựng gia đình, phát triển kinh tế

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ, trẻ em của Hội thời gian qua và cho rằng Đảng đoàn đã nhanh chóng ban hành các văn bản cũng như triển khai kịp thời công tác phối hợp hành động bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, đặt nền móng cho việc giải quyết mạnh mẽ nạn mua bán người hiện nay; đồng thời, phối hợp tiếp nhận, phục hồi thể trạng và hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán, xâm hại tái hòa nhập cộng đồng. Trung tướng Lê Quốc Hùng cũng cho rằng, Hội đã có nhiều sáng kiến, chương trình thiết thực hỗ trợ người yếu thế trong và sau đại dịch Covid-19 như “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”… thể hiện rõ tính ưu việt trong sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước nói chung, sự chung tay, tích cực của phụ nữ Việt Nam nói riêng trong thời gian qua.
Đồng chí cũng đề nghị Hội LHPN Việt Nam chia sẻ sâu hơn kinh nghiệm “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới; đánh giá vai trò của phụ nữ trong việc bảo vệ người yếu thế, giúp chị em phụ nữ phục hồi phát triển kinh tế và xây dựng gia đình sau đại dịch; làm rõ hơn vai trò của Hội trong tiếp cận kinh nghiệm, tiến bộ khoa học và tuyên truyền thông tin tới phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ, trẻ em của Hội thời gian qua

Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng TW Đảng Lâm Thị Phương Thanh cũng nhận định: “Hội rất quan tâm đến việc đầu tư đổi mới hoạt động gắn với từng đối tượng phụ nữ, xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, giúp phụ nữ phát triển kinh tế; tham gia và giải quyết các vấn đề xã hội đa dạng; củng cố, xây dựng tổ chức Hội từ những phong trào đã có mở rộng theo nhu cầu của phụ nữ phù hợp với tình hình mới. Thời gian tới, Hội cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ ngành để không bị chồng chéo và cụ thể hơn nữa các hoạt động; có dự báo về tình hình phụ nữ hoặc các vấn đề mới đặt ra về lao động nữ, sức khỏe, học vấn của phụ nữ, phát huy tối đa vai trò của phụ nữ trong thời đại mới”.

Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng TW Đảng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại chương trình

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đưa ra một số ý kiến như: bổ sung nguyên nhân kết quả đạt được; khái quát bối cảnh tình hình và có cơ chế để Hội phụ nữ tham mưu cho cơ quan của Đảng giám sát, đôn đốc, thể chế hóa những nội dung Nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ; xác định cơ chế chính sách, tổ chức bộ máy đã phù hợp chưa. Bên cạnh đó, tại buổi khảo sát, đại diện lãnh đạo Hội và lãnh đạo các ban, đơn vị của TW Hội cũng làm rõ thêm về công tác triển khai các phong trào, hoạt động Hội hỗ trợ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ở các vùng nông thôn, các khu công nghiệp chế xuất nhằm thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội; những bất cập về nguồn lực cũng như trang thiết bị để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong các công tác quản lý hội viên, hoạt động Hội.

Kết luận buổi khảo sát, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bùi Thị Minh Hoài chỉ đạo: Hội cần bám sát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Hội để tập hợp, đoàn kết phụ nữ, thu hút hội viên vào tổ chức Hội; chủ động giám sát phản biện để đề xuất cơ chế chính sách cần; tập trung hoạt động đối thoại với người đứng đầu cấp ủy chính quyền để giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ; Hội cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc ngăn chặn nạn mua bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Thay mặt Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đóng góp và hứa sẽ sớm hoàn thiện Báo cáo để gửi Đoàn khảo sát.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video