Huế: Hội LHPN thị xã Hương Trà làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội

08/09/2021
Chủ động tổ chức nhiều cuộc giám sát về các nội dung liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, an sinh xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Hương Trà là đơn vị điển hình về thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.
Hội LHPN thị xã Hương Trà thăm và trao quà cho người già neo đơn (Ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19)

Nổi bật, Hội LHPN thị xã Hương Trà đã giám sát, phản biện việc thực hiện khoản 6 điều 1 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Sau giám sát, Hội LHPN thị xã có các đề xuất, kiến nghị. Qua đó, đến nay có 15/15 xã, phường đã thực hiện cấp kinh phí cho cơ sở xã, phường hoạt động đúng Nghị quyết đề ra. Tùy theo tình hình cân đối ngân sách hàng năm, một số HĐND cấp xã, phường đã bố trí, hỗ trợ với mức cao hơn mức tối thiểu theo quy định cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở như Hương Vân, Hương An.

Hội LHPN thị xã cũng đã tổ chức giám sát Quyết định số 60 ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Qua giám sát, thời gian tổ chức lễ tang thực hiện đúng theo quy định, không rải vàng mã xuống sông, việc rải vàng mã giảm đáng kể. Người dân trên địa bàn xã, phường thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, các gia đình thu gom và đổ rác đúng quy định.

Giám sát việc thực hiện một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), hội nhận thấy, tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn tuy có giảm qua các năm nhưng giảm chậm, còn ở mức cao so với toàn tỉnh. Ban chỉ đạo một số xã, phường chưa phát huy vai trò mà chủ yếu giao phó trách nhiệm cho cán bộ và cộng tác viên làm công tác dân số. Hội LHPN thị xã có nhiều kiến nghị, đề xuất, trong đó kiến nghị Thị ủy Hương Trà tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành thực hiện nghiêm các nghị quyết, kế hoạch về công tác dân số trong tình hình mới.

Tại cơ sở, Hội LHPN cấp xã, phường cũng tích cực, chủ động tham gia các đoàn giám sát khi có các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em hay giám sát thông qua việc tổng hợp, phản ánh kiến nghị của hội viên, phụ nữ. Tiêu biểu, Hội LHPN phường Hương Chữ, trong quá trình thực hiện giám sát việc trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, đã phát hiện 4 trường hợp bị bệnh Down, dị tật bẩm sinh. Qua đó, các chị đã can thiệp đưa đi giám định y khoa và trực tiếp làm các thủ tục để được nhận chế độ bảo trợ xã hội.

Chị Trần Thị Thu Điệp, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hương Trà cho biết, từ năm 2016 – 2021, các cấp Hội LHPN thị xã Hương Trà đã tổ chức giám sát 76 cuộc về các nội dung liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, an sinh xã hội.

Qua thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, trình độ, năng lực, bản lĩnh của cán bộ hội các cấp được nâng lên. Sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ chính trị tại địa phương được thể hiện rõ. Thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá của một số chính quyền, các ban, ngành về vai trò, trách nhiệm của cấp hội phụ nữ khi thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Theo chị Trần Thị Thu Điệp, để hoạt động giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu, đảm bảo yêu cầu đặt ra thì yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác này phải được đào tạo bài bản, chuyên sâu về nghiệp vụ. Vì vậy, Hội LHPN thị xã Hương Trà luôn chú trọng công tác đào tạo kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ phụ nữ; định hướng lựa chọn những vấn đề giám sát, phản biện xã hội sát với chức năng, nhiệm vụ của hội. Đồng thời, tiếp tục biên soạn tài liệu, chuyển đến các cơ sở, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của hội để thuận lợi cho đội ngũ cán bộ cấp thị xã và cơ sở dễ dàng tiếp cận, khai thác.

“Hoạt động giám sát, phản biện xã hội giúp phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thời gian tới, Hội LHPN thị xã tiếp tục định hướng hội cơ sở lựa chọn những vấn đề giám sát, phản biện sát với chức năng, nhiệm vụ của hội và đời sống của hội viên phụ nữ cơ sở, của tổ chức hội nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới”, bà Trần Thị Thu Điệp khẳng định.

https://baothuathienhue.vn/

TÂM ĐIỂM

Video