Hướng tới Chương trình Biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ 3

28/09/2023
- Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Biểu dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2021-2023
- Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu: Hội thi “Chủ tịch Hội cơ sở giỏi
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Bình trao tặng Bằng khen cho 40 Chủ tịch Hội cơ sở giỏi

- Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Biểu dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2021-2023

Hội nghị biểu dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2021-2023 của Hội LHPN tỉnh Thái Bình có sự tham dự của lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận TQVN tỉnh, một số sở, ban, ngành; lãnh đạo Hội LHPN các cấp trên địa bàn 8 huyện, thành phố và 08 chi hội trưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu.

Hội nghị là dịp để các cán bộ Hội chia sẻ những giải pháp trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở; kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; các mô hình hoạt động tiêu biểu, cách làm hay của tổ chức Hội cơ sở. Qua đó, góp phần khẳng định vị thế của tổ chức Hội, vai trò của cán bộ hội trong công tác vận động phụ nữ.

Để ghi nhận, biểu dương Chủ tịch Hội cơ sở có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 40 Chủ tịch Hội cơ sở giỏi; qua đó kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ Chủ tịch Hội cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu: Hội thi “Chủ tịch Hội cơ sở giỏi”

Hội thi “Chủ tịch Hội cơ sở giỏi” lần thứ I năm 2023 của Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu có sự tham gia của 23 Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, phường, thị trấn, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, thu hút trên 120 hội viên phụ nữ tham gia cổ vũ.

Các thí sinh nhận giải tại cuộc thi

Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Tìm hiểu kiến thức chung, năng khiếu và thuyết trình với các nội dung xoay quanh tìm hiểu về Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp; Phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội; Điều lệ Hội Hội LHPN khoá XIII; Kiến thức về pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em…

Thông qua Hội thi nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ chủ tịch Hội cơ sở trong công tác vận động quần chúng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội. Đồng thời, Hội thi cũng tạo điều kiện cho cán bộ Hội cơ sở được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, trên cơ sở đó sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XII, Điều lệ Hội và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ.

Lê Phượng, Mỹ Tường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video