Lào Cai: Tỷ lệ nữ trúng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện đạt 41,95%

01/06/2021
Theo báo cáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tỉnh Lào Cai được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,98%, trong đó tỷ lệ nữ cử tri đi bỏ phiếu đạt 97,8%.
Phụ nữ Lào Cai đi bỏ phiếu trong Ngày hội non sông

Các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng và đảm bảo điều kiện cần thiết cho bầu cử; các biện pháp phòng/chống dịch Covid - 19 được thực hiện nghiêm túc; công tác đảm bảo an ninh trật tự được quan tâm thực hiện.

Kết quả: Số đại biểu trúng cử Đại biểu Quốc hội là 6/10 người, trong đó nữ trúng cử là 2/6 đạt tỷ lệ 33,33%, bằng khóa XIV. Đại biểu HĐND tỉnh số trúng cử là 55/92, trong đó nữ trúng cử là 21/55 đạt 38,18% (tăng 4,25% so với nhiệm kỳ trước). Đại biểu HĐND huyện số trúng cử là 298/487, trong đó nữ trúng cử là 125/298, đạt 41,95% (tăng 7,57% so với nhiệm kỳ trước). Đại biểu HĐND cấp xã số trúng cử là 3.218/5.397, trong đó nữ trúng cử là 1.198/3.218 đạt 37,22% (tăng 5,15% so với nhiệm kỳ trước).

Hiện tại, Lào Cai đang là tỉnh có tỷ lệ phụ nữ trúng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đạt cao trong cả nước.

Kim Oanh, Hội LHPN tỉnh Lào Cai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video