Long An: Vai trò “lên tiếng” của Hội phụ nữ liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em được cải thiện đáng kể

11/09/2023
Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938) được Hội LHPN các cấp trong tỉnh triển khai đồng bộ, có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em.
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thụy Thắm tập huấn kiến thức kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình và kỹ năng xử lý tình huống khi trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tại đơn vị huyện Thủ Thừa

Toàn tỉnh thực hiện các hoạt động với mục tiêu phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, góp phần giải quyết các bức xúc trong xã hội có liên quan, hướng tới giảm thiểu những tác động tiêu cực và nâng cao chất lượng cuộc sống của chị em. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội LHPN các cấp trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục… góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các hoạt động được triển khai thực hiện dựa trên nhu cầu và mong muốn của phụ nữ, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Do đó, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã đa dạng các hình thức hoạt động, lồng ghép thực hiện Đề án với các chương trình, dự án có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án đạt hiệu quả.

Thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, với các nội dung trọng tâm là phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới bao gồm cả nội dung mất cân bằng giới tính khi sinh, Hội LHPN các cấp đã chủ động tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, xây dựng các tài liệu tập huấn, trong đó đặc biệt quan tâm tới các nội dung liên quan đến an toàn cho phụ nữ và trẻ em như: phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng xử lý tình huống khi có trẻ bị xâm hại; đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện và nhân rộng mô hình “Nhóm cha mẹ chăm sóc con từ 0 - 8 tuổi” giúp các bậc phụ huynh có thêm kiến thức và kỹ năng nuôi dạy con cái; tổ chức các hoạt động giám sát…  

Năm 2023, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 7 lớp tập huấn cung cấp kiến thức cho hơn 400 học viên là cán bộ hội, hội viên, phụ nữ về phòng, chống bạo lực gia đình và kỹ năng xử lý tình huống khi có trẻ bị xâm hại, các kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em; giáo dục làm cha mẹ và công tác phòng, chống bạo lực gia đình; an toàn mạng xã hội; kỹ năng làm cha mẹ có con dưới 16 tuổi, tiền hôn nhân gia đình…

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng phối hợp với một số đơn vị tổ chức các lớp tập huấn phù hợp với từng đối tượng phụ nữ: tập huấn cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ cao tuổi; tuyên truyền luật Bảo vệ môi trường cho hội viên, phụ nữ lứa tuổi đoàn viên; tập huấn vận động hội viên, phụ nữ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; tổ chức Hội thi trực tuyến về tìm hiểu Luật trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện chính sách cho vay ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm cho hội viên, phụ nữ đảm bảo điều kiện vay vốn theo quy định tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Long An. Tổ chức tập huấn cung cấp các kiến thức giúp trẻ phát triển trí tuệ, cảm xúc, học tập và vui chơi, cung cấp thông tin về phát triển sức khỏe, phòng chống bệnh tật và an toàn cho trẻ và phát huy hiệu quả mô hình “Nhóm cha mẹ chăm sóc con từ 0 - 8 tuổi”.

Việc triển khai thực hiện Đề án 938 đã giúp hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức, góp phần thúc đẩy chị em chủ động tham gia các hoạt động xã hội một cách mạnh mẽ, tích cực hơn. Vai trò “lên tiếng” của tổ chức Hội phụ nữ trong các vụ việc liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ, trẻ em ngày càng được cải thiện đáng kể.

Hoàng Thùy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video