Ninh Bình: Tiếp thu các ý kiến góp ý về Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

09/05/2022
Nhằm thực hiện Kế hoạch số 09/KH - ĐCT ngày 01/4/2022 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh trình bày quan điểm của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc tham mưu sửa đổi Luật PCBLGĐ và những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung vào Dự thảo liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới. Bên cạnh đó, đã có nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị.

Bà Đào Thị Hoà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì hội nghị khẳng định: “Việc sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình là rất cần thiết nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng và quy định của Hiến pháp 2013 về xây dựng gia đình, đảm bảo tối đa quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương bởi bạo lực gia đình. Dự thảo Luật đã bổ sung một số nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình”.

Thay mặt Hội LHPN tỉnh, bà Đào Thị Hoà tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị để tổng hợp nghiên cứu và trình Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến tại kỳ họp Quốc Hội trong thời gian tới. Trước đó, Hội phụ nữ cấp huyện trong tỉnh cũng đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật này.

Đinh Thị Lệ Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video