Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn

10/10/2022
Ngày 6/10/2022, Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn và chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới diễn ra tại Hà Nội, do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.
Toàn cảnh hội nghịToàn cảnh hội nghị

Tham gia Hội nghị có các cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội như Hội LHPN Việt Nam, Hội Nông dân, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... cùng UBND các tỉnh, các Sở Nông nghiệp và PTNT, các Văn phòng nông thôn mới cấp tỉnh trong cả nước.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, trong công tác bảo vệ môi trường, phụ nữ có vai trò nòng cốt bởi với đặc thù sinh học, phụ nữ có nguy cơ chịu tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường nhiều hơn nam giới; là người sử dụng, tiếp cận và giải quyết hàng ngày các vấn đề về rác thải, nước sinh hoạt, vệ sinh, giữ gìn vệ sinh gia đình, xóm/làng thôn/bản; đồng thời cũng là người ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục ý thức môi trường cho con cái; là chủ thể và thành viên tích cực ở cộng đồng.

Nhận thức được điều đó, từ năm 2010 đến nay, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần thiết thực thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (được đưa vào nội dung Chương trình giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025); trong đó tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) góp phần thực hiện các chí tiêu chí về môi trường; hướng dẫn các mô hình BVMT tại cộng đồng, triển khai đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 – 2020.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, trong công tác bảo vệ môi trường, phụ nữ có vai trò nòng cốt bởi với đặc thù sinh học, phụ nữ có nguy cơ chịu tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường nhiều hơn nam giới

Thực hiện Quyết định 924/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 925/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thông trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN Việt Nam sẽ: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cộng đồng, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các nền tảng số phù hợp với các nhóm đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, hành vi của phụ nữ và người dân trong phân loại, thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt hướng đến xây dựng nông thôn thông minh, kinh tế tuần hoàn; hướng dẫn phụ nữ tham gia thương mại điện tử; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, tuyên truyền viên nòng cốt về BVMT tại các địa phương; Xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình BVMT nông thôn theo hướng tuần hoàn, thiết thực, tập trung xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình; các mô hình xây dựng cảnh quan nông thôn; mô hình “Phụ nữ sống xanh”; “Thôn phụ nữ xanh - sạch - đẹp”; mô hình sử dụng tiết kiệm - hiệu quả nguồn nước; hát huy vai trò trong giám sát, phản biện xã hội các chính sách nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của phụ nữ và cộng đồng khi tham gia các hoạt động BVMT; đẩy mạnh việc tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường tại các cấp Hội Phụ nữ…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh, cần xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm về bảo vệ môi trường, cấp nước sạch để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 vì đây là những lĩnh vực có phạm vi tương đối rộng, nhiều khía cạnh khác nhau. Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường cần hướng các hoạt động đến người dân và cộng đồng như: phân loại rác tại nguồn (hộ gia đình), tổ chức mạng lưới thu gom và tập kết chất thải rắn sinh hoạt trước khi mang đi xử lý, tái sử dụng và tuần hoàn chất thải trong sản xuất nông nghiệp. Đối với cung cấp nước sạch thì cần tập trung vào việc cấp, trữ nước sinh hoạt ở những vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước…

Khánh Quyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video