Phụ nữ Hạ Lang tích cực học tập, làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể

20/12/2022
Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội LHPN huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) triển khai nghiêm túc, tạo thành ý thức tự giác của chị em. Thi đua học tập và làm theo gương Bác từ những việc nhỏ nhưng đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Thi đua học tập và làm theo gương Bác từ những việc nhỏ nhưng đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng quê hương ngày càng phát triển

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội LHPN huyện Hạ Lang đã tập trung quán triệt sâu rộng trong Hội và phụ nữ những nội dung của cuộc vận động thông qua việc đưa nội dung vào sinh hoạt Hội; tổ chức các buổi tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lồng ghép với tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp bằng nhiều hình thức phong phú.

Chị Mã Thị Độ - Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Hội LHPN huyện Hạ Lang có 14 đơn vị cơ sở, với tổng số hội viên là 4.292 hội viên tham gia sinh hoạt tại 98 chi hội, trong đó hội viên các dân tộc: Tày 1.963,  Nùng 2.302, Kinh: 20, dân tộc khác 7 người. Để hoạt động học tập và làm theo gương Bác thực sự đi vào chiều sâu, Hội đã tổ chức cho các cơ sở trực thuộc đăng ký thực hiện nhiều mô hình làm theo lời Bác. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 74 mô hình rèn luyện các phẩm chất đạo đức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo Bác được các cấp Hội gắn với các phong trào thi đua của Hội, nổi bật  như  cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. tuyên truyền hội viên, phụ nữ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo “Nguyên tắc 4 đúng”; thường xuyên tổng vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh tại các xóm; thành lập mô hình thu gom, xử lý rác thải bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường tự quản “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”, xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ thực hiện 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”, tổ chức các hành động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới… Qua đó đã khơi dậy ý thức làm chủ, tự giác, tích cực tham gia vào các vấn đề liên quan đến phụ nữ tại địa phương như: đóng góp ngày công, hiến đất, đóng góp tiền mặt làm đường giao thông, đã đóng góp 2.678 ngày công và hiến trên 20.000m2 đất, cùng trên 150 triệu đồng, góp phần cùng toàn huyện đưa xã Thị Hoa về đích nông thôn mới.

Buổi sinh hoạt chi, tổ phụ nữ

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là giúp các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được các cấp Hội trên địa bàn triển khai hiệu quả. Chị em đã giúp nhau 832 công lao động, 236  cây, con giống, cho mượn 5.632 m2 đất canh tác, 275.000.000 đồng từ các cơ sở Hội cho chị em vay không tính lãi để phát triển kinh tế; trong 5 năm (2016-2021), đã phối hợp mở 17 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho 723 hội viên, phụ nữ, từ đó giúp chị em có tư duy mới, cách làm mới trong lao động, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt; duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống tại địa phương, đa dạng hóa các hoạt động tăng thu nhập. Đã có 67 hộ được Hội giúp thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Học tập và làm theo gương Bác về tinh thần tương thân, tương ái, hàng năm, các cấp Hội LHPN đã vận động hội viên phụ nữ tiết kiệm, ủng hộ, đồng thời huy động nguồn lực giúp đỡ phụ nữ khó khăn, hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, những người hoàn cảnh hoạn nạn, neo đơn, qua đó đã xây dựng 09 “Mái ấm tình thương” trao cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cành khó khăn; cùng nhiều hoạt động thiện nguyện, cộng đồng xã hội được chị em hưởng ứng, tham gia.

Thi đua học tập và làm theo gương Bác đã được cán bộ, hội viên, phụ nữ Hội LHPN huyện Hạ Lang cụ thể hóa bằng những việc làm và hành động thiết thực. Từ đó, khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua của phụ nữ trên mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động Hội và đời sống hội viên, phụ nữ.

Hội LHPN tỉnh Cao Bằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video