Phụ nữ Hải Dương xây dựng trên 600 mô hình tham gia bảo vệ môi trường

05/07/2022
Hội LHPN tỉnh Hải Dương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức hội thảo “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường” và ký kết chương trình phối hợp giữa hai ngành về Công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2022-2025.
Các đại biểu thăm mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp sinh học tại Thôn Liên Đông, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện

Xác định rõ phụ nữ vừa là chủ thể vừa là người được thụ hưởng đồng thời cũng là nhân tố tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng và sửa chữa các công trình vệ sinh, nước sạch... Gắn việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường với tiêu chí 3 sạch “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” của CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các nhiệm vụ trong tâm của Hội và cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hội LHPN tỉnh đăng ký với Tỉnh ủy thực hiện mô hình “Phụ nữ với công tác vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những chỉ tiêu cụ thể; 12/12 huyện, thành phố; 235/235 xã, phường, thị trấn (100%) đăng ký với cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường (tổ PN thu gom rác thải, đoạn đường phụ nữ tự quản, phân loại rác thải tại hộ gia đình).

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực vận động xây dựng nhân rộng các mô hình phù hợp với vai trò của Hội và thực địa phương như: Mô hình “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, mô hình “ Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình”, CLB Phụ nữ bảo vệ môi trường, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, gia đình “5 không, 3 sạch”; …

Toàn cảnh buổi Hội thảo “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường”

 

Đến nay, có  693 mô hình bảo vệ môi trường, trong đó 267 mô hình chi hội phân loại rác thải tại hộ gia đình với 17.748 TV; 34 mô hình phân loại rác thải đồng ruộng với 2.100 thành viên; 23 mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình có 940 thành viên; 148 mô hình phụ nữ tiết kiệm từ thu gom phế liệu với 3.279 thành viên; 67 mô hình phụ nữ dùng làn đi chợ có 4369 thành viên, 154 ngôi nhà xanh.  Duy trì hoạt động của 975 tổ phụ nữ thu gom rác thải có 2.574 phụ nữ tham gia.Từ năm 2018 đến nay, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã trồng được 127.321 cây xanh, cây ăn quả; cùng 516 km đường hoa góp phần tạo dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, các đại biểu được đi tham trực tiếp các mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng giun trùng quế và mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh tại thôn Liên Đông, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện.  Đồng hành với chương trình là Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam, Công ty cổ phần Phát triển môi trường Bình Nguyên đã trao tặng 500 thùng ủ rác và 500 kg chế phẩm sinh học cho 500 gia đình hội viên phụ nữ xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường ký chương trình phối hợp về công tác bảo bệ môi trường giai đoạn 2022 - 2025

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hải Dương và Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã ký kết chương trình phối hợp giữa hai ngành về Công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2022-2025.

NT, Hội LHPN tỉnh Hải Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video