Phụ nữ Hải Lăng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

27/04/2023
Hội LHPN huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Diễn đàn “Trách nhiệm cán bộ Hội phụ nữ Hải Lăng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nông thôn mới, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm” năm 2023 với sự tham gia của trên 170 đại biểu là lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện, các cơ quan, ban, ngành và cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.
Các ý kiến tại diễn đàn được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành liên quan huyện Hải Lăng tiếp thu, giải đáp.

Trần Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận những kết quả đạt được của hội viên phụ nữ Hải Lăng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nông thôn mới giai đoạn từ năm 2021 đến nay, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, hạn chế mà các cấp cơ sở Hội đang còn vướng mắc. Qua đó, yêu cầu các cấp hội tập trung hơn nữa vào việc phối hợp cùng MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách, chương trình, dự án, nhất là những vấn đề có liên quan đến phụ nữ, gia đình, bình đẳng giới và chất lượng sống của người dân để phản ánh với Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chủ động đăng ký thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng xóm làng sáng, xanh, sạch, đẹp...; phân bổ chỉ tiêu, đồng thời có sự kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung theo chỉ tiêu hàng năm, giai đoạn; sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc hàng năm, giai đoạn gắn với tuyên truyền nhân rộng điển hình.

Tại diễn đàn, đại diện Hội LHPN các xã trên địa bàn huyện cũng đã tham gia chia sẻ các ý kiến về những vấn đề bất cập hiện đang tồn tại ở địa phương, liên quan đến giải pháp về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, hội viên phụ nữ trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai và xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng ở các khu công nghiệp Nam Hải Lăng ở các có dự án như xã Hải Trường, Hải An, Hải Khê; xã Hải Thượng với các giải pháp thúc đẩy Nông thôn mới; xã Hải Hưng với vấn đề sắp xếp việc làm cho số lượng cán bộ nữ đôi dư sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính,...

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị Trần Thị Thanh Hà phát biểu tại Diễn đàn

Các ý kiến tại diễn đàn được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành liên quan huyện Hải Lăng tiếp thu, giải đáp.

Ông Cáp Xuân Tá, Phó Chủ tịch huyện Hải Lăng cho biết, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và giúp đỡ hội viên, phụ nữ thực hiện tốt quyền và nhiệm vụ của mình trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường và phát huy vai trò và vị thế của phụ nữ trong các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội chung của địa phương, góp phần sớm đưa huyện Hải Lăng trở thành một trong những huyện về đích Nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Trị ngay trong năm 2023.                                                                                                             

Thu Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video