Phụ nữ Nam Định có trên 200 công trình/phần việc tiêu biểu, sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh

04/01/2024
Với mục đích biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công trình/phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cuộc thi “Các công trình/phần việc tiêu biểu, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh”, giai đoạn 2022 – 2026 của Hội LHPN tỉnh Nam Định đã tạo được sức lan toả.
Phó Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Lê Hồng Đức trao giải cho đơn vị đạt giải cao tại hội nghị tổng kết cuộc thi năm 2023

Năm 2023 là năm thứ 2 triển khai cuộc thi, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động các tập thể, cá nhân tham gia hưởng ứng cuộc thi. Kết quả sau thời gian phát động (từ tháng 3 đến tháng 10/2023), 10/10 huyện, thành phố đã thu được 228 công trình/phần việc được thể hiện bằng các video/clips mang những màu sắc đặc trưng, thể hiện sự sáng tạo, đa dạng, phong phú và sinh động trong từng công trình phần việc của mỗi tập thể, cá nhân tham gia dự thi. Cuộc thi đã được bình chọn tạo sự lôi cuốn mạnh mẽ và hiệu ứng xã hội sâu rộng thu hút 17.447 lượt tương tác, trong đó có 6.176 like và 2.496 bình luận, 8.775 lượt chia sẻ. Công trình/phần việc có lượt tương tác nhiều nhất thuộc về đơn vị Hội LHPN xã Hồng Quang, huyện Nam Trực với 4.046 lượt tương tác.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các bài thi được đầu tư công phu, hình ảnh sinh động, bám sát chủ đề cuộc thi. Nội dung chủ đề đa dạng, phong phú trong đó tập trung vào công tác bảo vệ môi trường; văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, an sinh xã hội… Các thông điệp được truyền tải qua video - clip ngắn gọn, xúc tích, phản ánh được vai trò, trách nhiệm, sự tham gia của các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại các địa phương.

Thông qua cuộc thi đã khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Hội, phát huy nội lực, sức sáng tạo của phụ nữ Nam Định trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh”. Đồng thời thông qua cuộc thi đã phát hiện kịp thời và ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Ngô Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video