Phụ nữ với công tác môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới

26/10/2022
- Hòa Bình: Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch, giai đoạn III (2018 -2022) hỗ trợ xây trên 4 nghìn nhà tiêu hợp vệ sinh
- Đắk Lắk: Ra mắt mô hình điểm “Gia đình an toàn – xanh – sạch – đẹp – bản sắc”
- Bắc Giang: Bàn giao công cụ, dụng cụ, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại 10 xã điểm
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Dự án WOBA khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án "Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”, giai đoạn 3, năm 2018 - 2022

- Hòa Bình: Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch, giai đoạn III (2018 -2022) hỗ trợ xây trên 4 nghìn nhà tiêu hợp vệ sinh

Dự án WOBA, giai đoạn III (2018-2022) được triển khai tại 22 xã vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn trên địa bàn 3 huyện của tỉnh Hòa Bình (Lạc Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy).

Trong 5 năm thực hiện, dự án đã đem lại sự thay đổi tích cực cho người dân trong việc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và cải thiện hành vi vệ sinh; giá trị của việc trao quyền và sự tham gia mang tính quyết định của phụ nữ trong cộng đồng, hộ gia đình; Những người khuyết tật, người yếu thế trong khu vực nông thôn được tạo điều kiện để hòa nhập cộng đồng. Kết quả, trong 5 năm, đã có 4.136 nhà tiêu hợp vệ sinh được xây dựng với tổng kinh phí hỗ trợ trên 4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đánh giá, dự án WOBA góp phần cải thiện rất lớn vấn đề vệ sinh trên địa bàn tỉnh. Với sự vào cuộc rất quyết liệt của Hội LHPN các cấp, tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các cấp tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nói chung và hỗ trợ giúp phụ nữ khó khăn, phụ nữ yếu thế nói riêng về xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Duy trì và phát triển mô hình "Góp vốn xoay vòng xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh”; thực hiện tốt cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng NTM và đô thị văn minh; tổ chức lồng ghép các phong trào thi đua, các hoạt động của Hội để duy trì các hoạt động của dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị sơ kết dự án, 3 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc và 22 tập thể, 24 cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Dự án "Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”, giai đoạn III, năm 2018 - 2022 được nhận bằng khen của Hội LHPN tỉnh.

- Đắk Lắk: Ra mắt mô hình điểm “Gia đình an toàn – xanh – sạch – đẹp – bản sắc”

Mô hình điểm “Gia đình an toàn, xanh, sạch, đẹp, bản sắc” được thành lập tại Buôn H’Đing, xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư Mga với 21 thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua mô hình giúp các thành viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, mở rộng mối quan hệ, tuyên truyền, vận động các thành viên và người dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ gìn buôn làng “an toàn – xanh – sạch – đẹp – bản sắc”, đồng thời tuyên truyền, vận động các thành viên và người dân trong buôn xây dựng gia đình hạnh phúc, phục hồi bản sắc văn hóa của đồng bào Êđê nhất là bảo tồn nhà sàn, nhà dài và văn hóa truyền thống của dân tộc Ê đê, phục hồi nghề dệt thổ cẩm, nấu rượu cần, văn hóa cồng chiêng, hát khan, Ae Rây…

Ra mắt Ban chủ nhiệm mô hình

Việc tham gia sinh hoạt mô hình cũng giúp các thành viên cùng nhau xây dựng mô hình liên kết làm kinh tế, “Thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phát triển kinh tế hộ đồng bào phụ nữ dân tộc Ê đê”, từ bỏ tập quán lạc hậu, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo.

- Bắc Giang: Bàn giao công cụ, dụng cụ, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại 10 xã điểm

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức bàn giao công cụ, dụng cụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại 10 xã điểm thực hiện Đề án.

Hội LHPN tỉnh bàn giao công cụ, dụng cụ, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động

Theo đó, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ mỗi đơn vị 20 chiếc thùng đựng rác 120L; 200 chiếc thùng đựng rác 30L; 400 gói dung dịch EMO - xử lý rác tại hộ gia đình; 200 chiếc chổi;  200 chiếc cuốc bàn, 200 chiếc xẻng sắt. Đồng thời, tại các điểm bàn giao, Hội LHPN tỉnh quán triệt đến Chủ tịch Hội LHPN các xã/thị trấn về Quy chế sử dụng công cụ, dụng cụ, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích đề ra.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ 10 xã trên treo 35 pano, áp phích tuyên truyền trực quan về thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến kiểm tra việc treo pano tại thị trấn Kép – Lạng Giang

Đến nay, 9/10 nội dung hoạt động Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện  thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025 năm 2022  đã hoàn thành, dự kiến trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ chuyển 2.500 cuốn sổ tay hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đồng thời tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Đề án năm 2022 tại 10 huyện, thành phố.

Hòa Bình, Hgluinnie, Ban Tg Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video