Quảng Trị: Xây dựng hơn 300 mô hình pháp luật, trợ giúp pháp lý và 600 địa chỉ tin cậy cộng đồng

25/10/2021
Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ; trách nhiệm tham gia đóng góp xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện… đã được các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị làm tốt, đạt được những kết quả tích cực.
CLB “Phụ nữ với pháp luật” xã Mò Ó (huyện Đakrông) tổ chức sinh hoạt định kỳ

Với sự hỗ trợ của Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Hội đã phối hợp tổ chức 862 cuộc tư vấn pháp luật cho 14.310 lượt hội viên, phụ nữ về hướng dẫn thủ tục hành chính; quyền khiếu nại, tố cáo; hôn nhân gia đình; nuôi con; quyền của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam...; tuyên truyền phổ biến Luật Hôn nhân gia đình, Luật Đất đai, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống ma túy…đến hơn 548 ngàn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và nam giới.

Việc trợ giúp pháp lý được các cấp Hội chú trọng phối hợp thực hiện, các cấp Hội đã tổ chức 782 cuộc trợ giúp pháp lý cho hơn 25 ngàn lượt người; vận động hội hội viên, phụ nữ tham gia các lớp tập huấn về Luật Quốc tịch, pháp luật về hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình; 574 cặp vợ chồng tham gia tư vấn hôn nhân có yếu tố Việt – Lào chung sống không giá thú do Hội Luật gia tỉnh phối hợp với sở Tư pháp tổ chức; 420 trường hợp trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc Việt hoặc Lào chưa có khai sinh, qua tư vấn và giải quyết, đa số các trường hợp tư vấn được chính quyền làm thủ tục cho đăng ký kết hôn, cho đăng ký khai sinh, tạo điều kiện để làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam hưởng các quyền lợi của công dân Việt Nam.

Các Câu lạc bộ điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ tại cơ sở được Hội phối hợp với ngành Tư pháp xây dựng như: Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” tại huyện ĐaKrông và Hướng Hóa, CLB “Trợ giúp pháp lý” tại xã A Túc, huyện Hướng Hoá... với 300 mô hình, câu lạc bộ với hơn 10.000 thành viên tham gia. Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng 600 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, duy trì thực hiện có hiệu quả 4 nhà tạm lánh tại 4 thư viện cho nạn nhân bị bạo hành nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực gia đình đảm bảo nhu cầu thiết yếu, tránh rủi ro về tính mạng, giúp nạn nhân ổn định tinh thần, đảm bảo sức khỏe.

Tập huấn công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

 

Trong công tác tham mưu xây dựng chính sách pháp luật; công tác phối hợp giám sát. các cấp Hội đã góp ý tham gia các dự thảo bluật, luật. Là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội tham gia đầy đủ các cuộc giám sát do UBMTTQ Việt Nam tổ chức như: Giám sát thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giám sát việc bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển, giám sát việc hỗ trợ người nghèo, khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid – 19…, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, tham gia giám sát một số lĩnh vực mà Thường trực MTTQ tỉnh quan tâm. Hàng tháng, đại diện Hội LHPN tỉnh tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh định kỳ đột xuất, nắm bắt vụ việc, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân.

Qua 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam, các cấp ủy Đảng và chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Hội Luật gia, kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành tổ chức triển khai thực hiện. Dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đảng viên về vai trò Hội Luật gia, thấy rõ hơn vị trí chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong đời sống xã hội, nhất là trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video