Quy định về trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe theo quy định của Luật người khuyết tật

29/08/2022
Tại Điều 23, Luật người khuyết tật năm 2010 quy định trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

1. Thực hiện biện pháp khám bệnh, chữa bệnh phù hợp cho người khuyết tật.    

2. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật, phụ nữ khuyết tật có thai theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

3. Tư vấn biện pháp phòng ngừa và phát hiện sớm khuyết tật; xác định khuyết tật bẩm sinh đối với trẻ em sơ sinh để kịp thời có biện pháp điều trị và chỉnh hình, phục hồi chức năng phù hợp.

4. Thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật.

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video