Sơn La: Phụ nữ Bắc Yên góp sức xây dựng nông thôn mới

26/10/2022
“Ngõ sạch”, “sáng, xanh, sạch, đẹp”, “chăm sóc vườn hoa cây cảnh”, “Đường hoa phụ nữ”, “mỗi gia đình hội viên có 1 vườn rau sạch”… là những mô hình thiết thực của phụ nữ góp sức xây dựng nông thông mới trên quê hương Bắc Yên.
Cán bộ phụ nữ xã Phiêng Ban trao đổi kinh nghiệm phát triển mô hình kinh tế gia đình.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Yên đã chỉ đạo các tổ chức hội phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đẩy mạnh các phong trào hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Với gần 11.000 hội viên, các cấp hội phụ nữ huyện Bắc Yên đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các gia đình hội viên tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tuyên truyền giúp hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; tập trung vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, tích cực tham gia các phong trào thi đua; duy trì, củng cố nâng cao chất lượng các mô hình, câu lạc bộ phụ nữ...

Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Yên, cho biết: Hằng năm, Hội xây dựng kế hoạch, đề ra chương trình hành động cụ thể với các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ tới các cấp hội; tổ chức các buổi tập huấn, truyền thông, tọa đàm. Qua đó, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của từng cấp hội, hội viên thực hiện có hiệu quả những nội dung, phần việc cụ thể, tạo sự lan tỏa rộng trong cộng đồng, góp phần thực hiện từng bước đạt các tiêu chí.

Các cấp hội đã tích cực triển khai các hoạt động phong phú như: Phong trào thi đua “Phụ nữ Bắc Yên chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thường xuyên tổ chức phong trào ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực đường ngõ, bản, tiểu khu, nhà văn hóa và tại gia đình.

Những năm qua, các cấp hội đã duy trì hoạt động 9 mô hình xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch với 266 hội viên tham gia; 1 mô hình ngõ sạch, 1 mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp, 1 mô hình chăm sóc vườn hoa cây cảnh, 1 mô hình không vi phạm pháp luật, 1 mô hình gia đình không có người nghiện ma túy với gần 150 hội viên tham gia; gắn biển 6 mô hình “Đường hoa phụ nữ” với tổng số 172 hội viên tham gia...

Triển khai phong trào “mỗi gia đình hội viên có 1 vườn rau sạch” tới 103 chi hội, tổ chức sinh hoạt lồng ghép được 867 buổi, vận động các hội viên làm được trên 10.000 vườn rau sạch; quét dọn vệ sinh đường bản, tiểu khu được hơn 800 buổi, với hơn 10.000 lượt phụ nữ tham gia. Vận động hội viên phụ nữ tham gia 750 ngày công làm đường giao thông nông thôn; tu sửa, khơi thông cống rãnh vệ sinh môi trường trên 100 km; hỗ trợ hội viên xây 1.947 lò đốt rác, trị giá gần 400 triệu đồng tại 16 xã, thị trấn, góp phần thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hội Phụ nữ xã Mường Khoa có 832 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội. Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, gắn việc xây dựng NTM với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chị Lừ Thị Oanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mường Khoa, cho biết: Trong các cuộc họp, Ban Chấp hành Hội tổ chức lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của nội dung xây dựng NTM, nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm mà hội cần phải làm để huy động sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của hội viên thông qua việc tự nguyện tham gia, đóng góp trên 11.000 công lao động, hiến hơn 2.000 m² đất để xây dựng NTM. Năm 2018, xã Mường Khoa đã đạt chuẩn NTM. Chúng tôi đang thực hiện xây dựng hai bản nông thôn mới nâng cao là bản Pót và bản Phúc.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Bắc Yên có 2 xã Mường Khoa và Phiêng Ban đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 11 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; bình quân các xã đạt 8,87 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện theo tiêu chí của giai đoạn 2022-2025 hiện còn 37,75%; huyện Bắc Yên đã thoát nghèo.

Với những việc làm hiệu quả, thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Yên tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ chung tay, góp sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

baosonla

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video