Sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình

28/03/2023
Vừa qua, Hội LHPN huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường.

Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”, Hội LHPN huyện Tân Yên đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường. 

Nội dung tập huấn gồm các kỹ năng thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định, đặc biệt tập trung hướng dẫn dử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình cho 240 cán bộ, hội viên phụ nữ tại xã Hợp Đức và Phúc Hòa.

Hội viên phụ nữ được chia sẻ những cách làm hay để bảo vệ môi trường

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Hội LHPN huyện truyền đạt những kiến thức cơ bản về Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường; Kỹ năng thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định và sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, mỗi cán bộ. 

Trong chương trình, các đại biểu cũng được tặng thùng và xô đựng rác để hỗ trợ việc phân loại rác thải tại hộ gia đình. Tổng số thùng rác được trao cho các cán bộ hội viên xã Hợp Đức, Phúc Hòa là 480 chiếc.

Trước đó, Hội LHPN huyện Tân Yên đã triển khai thực hiện điểm Câu lạc bộ Phụ nữ sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình gồm 20 hộ tại thôn Cầu Xi, xã Ngọc Châu. Việc ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình được Hội LHPN huyện Tân Yên nghiên cứu, triển khai và đánh giá là giải pháp tối ưu góp phần thực hiện hiệu quả đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”.

Qua đây giúp mỗi cán bộ hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường, thực hiện tốt việc thu gom, phân loại, đổ rác thải đúng quy định, ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình nhằm tạo ra nguồn phân vi sinh hiệu quả cho cây trồng, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường.

Theo: http://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video