Thanh Hóa: Trang bị kiến thức về vấn đề giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho cán bộ Hội

10/08/2023
50 học viên là cán bộ Hội LHPN tỉnh THanh Hóa và 12 huyện thực hiện Dự án 8 trên địa bàn tỉnh đã tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực tổ chức, hoạt động đối với tổ truyền thông cộng đồng.

Lớp tập huấn dành cho cán bộ cấp tỉnh, huyện diễn ra từ ngày 9 - 10/8/2023 tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa thuộc phạm vi của Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và tham gia giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em" vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tính đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã thành lập được 145 tổ truyền thông cộng đồng và dự kiến 76 tổ tiếp tục ra mắt trong năm 2023 trong đó Bá Thước là huyện triển khai tốt nhất với 31 tổ đã được thành lập. Mặc dù có một số thuận lợi tuy nhiên trong quá trình triển khai nhiều huyện cũng gặp phải một số khó khăn vướng mắc liên quan đến vấn đề tài chính và kỹ năng duy trì tổ hoạt động của Tổ.

Trong 2 ngày tập huấn, các học viên đã được đã giải đáp những thắc mắc liên quan đến khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình tổ truyền thông cộng đồng tại địa phương. Bên cạnh đó, các học viên được trang bị kiến thức và thực hành nhận diện những vấn đề giới ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong 6 lĩnh vực: Tiếp cận cơ hội kinh tế, việc làm; Chăm sóc sức khỏe; Giáo dục đào tạo; Tiếp cận thông tin và trợ giúp pháp lý; Hôn nhân gia đình; Tham gia hệ thống chính quyền cơ sở và phát triển.

Sau phần kiến thức, các học viên đã có cơ hội trao đổi, thực hành về các kỹ năng tổ chức, điều hành buổi truyền thông.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video