Tìm hiểu kiến thức về ma túy và phòng, chống ma túy bằng hình thức trắc nghiệm trên ứng dụng google form

17/06/2021
Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý" năm 2021, TW Hội LHPN Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về phòng, chống ma túy thông qua hình thức trắc nghiệm ứng dụng trên google form cho hội viên, phụ nữ và người dân.
Ảnh minh họa: Hội LHPN tỉnh Điện Biên tích cực tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy (nguồn ảnh: https://dangcongsan.vn/)

Bài trắc nghiệm gồm 6 bộ đề, mỗi bộ đề gồm 10 câu hỏi được trộn ngẫu nhiên có chủ đề liên quan đến ma túy và phòng, chống ma túy.

Để tìm hiểu kiến thức, cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân click vào đường link dưới đây và tích vào các phương án lựa chọn. Bài trắc nghiệm sẽ hiện ra đáp án sau khi người làm kết thúc bài kiểm tra của mình, giúp cho người làm có thể so sánh kết quả sau mỗi lần thực hành. 

Mỗi người có thể làm bài nhiều lần để có thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Sau đây là đường link của các bộ đề trắc nghiệm:

https://docs.google.com/forms/d/1MDQHt4H2UPK50z8tijZD0yI8V6CQi0FTxGixninSVXQ/edit

https://docs.google.com/forms/d/1Glv6IL02KRCfw9pSu9WffEK4Rud0rQpDcTiFGh7t6Hg/edit

https://docs.google.com/forms/d/1V8MqYFFHor35qFvOO2_CZFVEL9XHIBLlae_JCgzHhWw/edit

https://docs.google.com/forms/d/1_Tm4PFcP8h5SeSHdnY-70JykidQHxWrWIVR1FrA_o3w/edit

https://docs.google.com/forms/d/146SQtS6cReTpZ6Y42K88iduXRp_tbDw3kJu5GjQsCBE/edit

https://docs.google.com/forms/d/17s6W2AAcu2lOqUz3WfUtCBXJZysqaBIpLn82bF0ecZM/edit

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video