Tin hoạt động

05/03/2024
- Bắc Giang: Khảo sát thực trạng công tác phát triển đảng viên nữ
- Hà Nam: Ký kết giao ước thi đua năm 2024
Đồng chí Ngụy Thị Tuyến - TUV, Củ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang báo cáo kết quả thực trạng công tác kết nạp đảng viên nữ.

- Bắc Giang: Khảo sát thực trạng công tác phát triển đảng viên nữ

Đảng đoàn TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức khảo sát thực trạng bồi dưỡng, giới thiệu, phát triển đảng viên nữ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đoàn công tác của Đảng đoàn Trung ương Hội đã tổ chức làm việc trực tiếp với cấp ủy, chính quyền xã/thị trấn, thôn/tổ dân phố và Hội LHPN cấp xã, chi hội phụ nữ trên địa bàn thị trấn Vôi và xã Dương Đức- huyện Lạng Giang; làm việc với các sở, ban, ngành liên quan tại tỉnh Bắc Giang.

Tại các hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng công tác bồi dưỡng, quy trình giới thiệu, phát triển đảng viên nữ tại địa phương, vai trò của tổ chức Hội LHPN các cấp trong việc phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; Đồng thời thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp đảng viên, quy trình kết nạp và có những đề xuất bổ sung sửa đổi rất sát thực tế để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên nữ.

Kết quả khảo sát là cơ sở để TW Hội nghiên cứu, đề xuất nội dung, giải pháp cụ thể trong quá trình tổng kết công tác xây dựng Đảng và tổng kết thi hành Điều lệ Đảng, đặc biệt là những đề xuất nhằm khẳng định, ghi nhận vai trò, đóng góp của tổ chức Hội trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu, tạo nguồn phát triển đảng viên nữ.

- Hà Nam: Ký kết giao ước thi đua  năm 2024

Hội LHPN tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2024 với Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp xây dựng nội dung Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng và tiêu chí thi đua năm 2024. Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển” và quyết tâm chính trị cao nhất, Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị trực thuộc trong tỉnh đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2024 với chủ đề “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động Hội”.

Nội dung công tác thi đua tập trung vào thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2024; Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022  - 2027; Tích cực  tham gia thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 ; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình quốc gia truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động Đề án; Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu”; Tập trung thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Hà Nam trong thời đại mới, có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và quê hương” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhNâng cao chất lượng các hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; hai khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội” của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và hai khâu đột phá: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội”, “Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh” của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026 03 nhiệm vụ thường xuyên...

Phát huy thành tích đã đạt được năm 2023, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hà Nam quyết tâm và tin tưởng năm 2024, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra.

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video