Tin hoạt động Hội

22/11/2022
- Thừa Thiên Huế triển khai dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em"
- An Giang: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho cán bộ Hội LHPN cơ sở
Đại biểu tham dự hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em"

- Thừa Thiên Huế triển khai dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em"

Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em".

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBMTQ, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, Hội LHPN các huyện, 18 xã miền núi thuộc huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, thị xã Hương Trà.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/10/2021 với 10 Dự án thành phần nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó giao cho Hội LHPN Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện triển khai Dự án 8 “Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, đây là điều kiện thuận lợi để Hội LHPN Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy chăm lo đến phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số, những người còn chịu thiệt thòi, rào cản của xã hội, thúc đẩy quyền và trao cho họ cơ hội vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng và phát triển cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Tại Thừa Thiên Huế, Hội LHPN tỉnh chủ trì hoạt động dự án và phối hợp với các ban, ngành thực hiện các hoạt động can thiệp, tập trung vào: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; Xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; Các hoạt động đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; Giám sát và phản biện xã hội; Nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số; Nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị và già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; Giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình Mục tiêu quốc gia…

- An Giang: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho cán bộ Hội LHPN cơ sở

Hội LHPN tỉnh An Giang vừa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho cán bộ Hội LHPN cơ sở năm 2022 với sự tham gia của 170 học viên là cán bộ Hội LHPN cấp huyện và cơ sở.

Đại biểu dự Lễ khai giảng lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, học viên được nghiên cứu, tiếp thu chuyên đề: “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ Hội cơ sở” và “Kiến thức pháp luật, chính sách và kỹ năng tiếp cận, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật”.

Qua đó đã trang bị, cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là những kỹ năng tiếp cận, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, qua đó chị em về có thể vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương. Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hội viên, phụ nữ, hỗ trợ thiết thực cho cán bộ Hội LHPN cơ sở thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho phụ nữ khuyết tật.

Mỹ Yến, BTg An Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video