Tin hoạt động Hội

08/06/2023
- Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: Ký kết giao ước thi đua về thực hiện an toàn giao thông năm 2023
- Hội LHPN tỉnh Nam Định: Triển khai các hoạt động điểm Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam
- Hội LHPN tỉnh Hà Nam: Tập huấn triển khai phong trào thi đua
Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc và Ban Tuyên giáo nữ công (Liên đoàn Lao động tỉnh) ký kết giao ước thi đua

- Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: Ký kết giao ước thi đua về thực hiện an toàn giao thông năm 2023

Sáng 06/6, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh và Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc và Ban Tuyên giáo nữ công (Liên đoàn Lao động tỉnh) tổ chức ký kết giao ước thi đua về tuyên truyền vận động gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông (ATGT) năm 2023.

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã tuyên truyền về nội dung đảm bảo ATGT được 1.950 lượt trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của Hội; tổ chức cho hơn 90.600 cán bộ, hội viên phụ nữ ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT; tổ chức 32 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền về ATGT, PCCC cho hơn 6.400 cán bộ, hội viên phụ nữ và học sinh; ra mắt 5 “Cổng trường ATGT”; thăm động viên, tặng quà học sinh, hội viên phụ nữ bị tai nạn giao thông… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông và ổn định tình hình ATGT trên địa bàn tỉnh.

Theo giao ước thi đua, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc và Ban Tuyên giáo nữ công (Liên đoàn Lao động tỉnh) sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho cán bộ, công chức, hội viên, phụ nữ; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, trong đó, chú trọng tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, phụ nữ ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

- Hội LHPN tỉnh Nam Định: Triển khai các hoạt động điểm Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam  

Hội LHPN tỉnh Nam Định vừa tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động điểm Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tại xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, thu hút hơn 200 đại biểu, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tham dự.

Tiểu phẩm biểu diễn của hội viên phụ nữ xã Xuân Kiên

Hoạt động nhằm thực hiện Chỉ thi 06-CT/TW của Ban Bí thư về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong định hướng, gìn giữ, vun đắp và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Tuyên truyền, vận động gắn thực hiện 4 giá trị gia đình Việt Nam: An toàn, Trách nhiệm, Thịnh vượng và Bình đẳng thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tiếp cận với các giá trị về gia An toàn, Trách nhiệm, Thịnh vượng và Bình đẳng  thông qua các tiểu phẩm sân khấu hóa dễ hiểu, dễ nhớ. Việc hướng dẫn và triển khai các giá trị của gia đình Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế các gia đình hiện nay cũng như giai đoạn địa phương xây dựng NTM kiểu mẫu, giúp các gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ có kiến thức, kỹ năng tổ chức tốt và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai các hoạt động vun đắp giá trị gia đình thật sự hiệu quả; Tập trung rà soát, lựa chọn các mô hình phù hợp với địa phương để triển khai 4 giá trị của gia đình Việt Nam tại 100% chi hội phụ nữ thuộc các xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh gắn với mô hình Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch và phong trào xây dựng“Gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng, thiết thực.

- Hội LHPN tỉnh Hà Nam: Tập huấn triển khai phong trào thi đua

Trong tháng 5/2023, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã tổ chức 06 lớp tập huấn cho hơn 700 cán bộ Hội các cấp và hội viên nòng cốt của 06 huyện, thành phố thị xã về nội dung phong trào thi đua Xây dựng người Phụ nữ Nam trong thời đại mới, có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và quê hương và các giải pháp triển khai thực hiện.

Lớp tập huấn triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Hà Nam trong thời đại mới, có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và quê hương” tại huyện Kim Bảng

Hội LHPN tỉnh yêu cầu các cấp Hội cụ thể hóa, lồng ghép các nội dung, tiêu chí thực hiện phong trào thi đua trong chương trình/kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, nhiệm vụ chính trị hàng năm phù hợp với địa phương, đơn vị, đặc biệt gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua gắn với kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội tại địa phương, đơn vị. Cập nhật, theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện phong trào thi đua và theo dõi các tập thể, cá nhân đạt các tiêu chí của phong trào thi đua đảm bảo khoa học, hiệu quả. Thường xuyên, chủ động phát hiện, tôn vinh, phổ biến kinh nghiệm, các điển hình tiên tiến. Tăng cường tuyên truyền về gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang fanpage của các cấp Hội tạo sự lan tỏa những giá trị tích cực của phong trào thi đua trong xã hội; tổ chức biểu dương các điển hình phụ nữ trên các lĩnh vực.

Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã đề ra, tăng cường vai trò nòng cốt của các cấp Hội trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành và kết nối nguồn lực xã hội nhằm tạo điều kiện, cơ hội, môi trường thuận lợi cho phụ nữ rèn luyện, phấn đấu.

Nguyễn Nhàn; Hồng Mận; Hải Thịnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video