Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

09/04/2024
- Hơn 1 nghìn cán bộ Hội được tập huấn, bội dưỡng nâng cao năng lực công tác Hội
- Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt

- Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và Tổ chức TCVM Thanh Hóa giai đoạn 2024-2026
- Ủy thác nguồn vốn vay cho phụ nữ nghèo và các đối tượng chính sách

- Hơn 1 nghìn cán bộ Hội được tập huấn, bội dưỡng nâng cao năng lực công tác Hội

Thực hiện chương trình đào tạo năm 2024, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức 6 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 720 chi hội trưởng và 03 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng công tác Hội cho 300 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp xã. Các học viên tham gia tập huấn đã được nghiên cứu về: Công tác tập hợp thu hút hội viên; Nâng cao năng lực trong triển khai các tiêu chí phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới: nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”; Công tác quản lý nguồn vốn vay của tổ trưởng tổ vay vốn; Một số vấn đề về công tác thi đua khen thưởng; kỹ năng tuyên truyền miệng, công tác nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên phụ nữ; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội... Qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ Hội được nâng cao kiến thức, kỹ năng từ đó có thể vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, góp phần tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương; nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, vận động hội viên, phụ nữ tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, phụ nữ.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt

Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với mô hình 5 không, 3 sạch, 5 có 3 sạch và tham gia bảo vệ môi trường”; Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm OCOP”; Hội thảo “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; “Giá trị hôn nhân gia đình và con cái trong gia đình Việt”; “1.000 ngày vàng - Con khoẻ, mẹ vui”… thu hút gần 1.000 cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ tham gia.

Hội nghị tập huấn chăm sóc trẻ mồ côi

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức: 5 lớp tập huấn “Di cư an toàn” cho 500 chị đội ngũ tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt; 10 lớp tập huấn kỹ năng thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mô côi” cho 500 “Mẹ đỡ đầu”; Truyền thông phòng, chống tội phạm và ma tuý cho 200 hội viên, phụ nữ... Qua đó cung cấp cho chị em các thông tin về thực trạng di cư lao động, cơ hội và thách thức đối với di cư lao động nữ; những kỹ năng đảm bảo nguyên tắc di cư lao động an toàn và trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong việc hỗ trợ phụ nữ di cư lao động an toàn tại các địa phương trong tỉnh; tìm hiểu kiến thức phòng chống tội phạm đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về các kiến thức phòng chống tội phạm và ma tuý tại cộng đồng; kỹ năng nắm bắt tâm lý lứa tuổi, kỹ năng sống của trẻ; nguyên tắc, quy trình, kỹ năng kiểm tra, giám sát, huy động nguồn lực, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ mồ côi.

Cũng dịp này, Hội LHPN tỉnh tổ chức Toạ đàm “Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2024” cho 200 báo cáo viên, chủ tịch, PCT Hội LHPN huyện, xã tham gia.

 

- Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và Tổ chức TCVM Thanh Hóa giai đoạn 2024-2026 

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2024 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2026.

Tại hội nghị, 95 cá nhân là các Chủ tịch Hội LHPN huyện, xã, thôn tiêu biểu, có thành tích tốt trong công tác phối hợp được biểu dương

Trong giai đoạn 2022-2024, dư nợ cho vay đến 31/12/2023 đạt 487,5 tỷ đồng, tăng 142,9 tỷ đồng, tương đương 41,3% so với thời điểm tổng kết chương trình phối hợp trước đó. Tổng số khách hàng vay vốn đạt 20.337 khách hàng, tăng 2.392 khách hàng, tương đương 13,3%; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,4%/tổng dư nợ cho vay. Phối hợp tổ chức được 14 buổi tuyên truyền cho chính quyền địa phương và hội phụ nữ xã/phường mới; 150 buổi tuyên truyền, tư vấn sử dụng các sản phẩm dịch vụ của TCVM Thanh Hóa cho hội viên phụ nữ tại các thôn/phố mới. Trong các năm 2022 - 2023, TCVM Thanh Hoá đã triển khai cho vay tới 662 khách hàng, số tiền giải ngân là 51,6 tỷ đồng. 100% thành viên trước khi vay vốn được đào tạo, tập huấn về kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng kinh doanh, giúp thành viên vay vốn có thêm kiến thức, kỹ năng quản lý hiệu quả kinh tế, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thành viên vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn vay và gửi tiết kiệm đúng quy định được đảm bảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả chương trình phối hợp trong giai đoạn mới. Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2026.

- Ủy thác nguồn vốn vay cho phụ nữ nghèo và các đối tượng chính sách

Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) - chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ký kết hợp đồng ủy thác cho vay đối với hội viên phụ nữ, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Lễ ký kết Hợp đồng ủy thác giữa Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa

Theo nội dung ký kết, Hội LHPN tỉnh ủy thác cho NHCSXH - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa quản lý, sử dụng số vốn là 18.680.000.000 đồng. Từ nguồn vốn này, NHCSXH tỉnh sẽ chủ động các chương trình tín dụng như: cho vay hộ nghèo; hộ cận nghèo; cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nhằm hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo và phụ nữ là các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống.

Hợp tác ủy thác là cơ sở để hai bên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ hội viên phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Nhật Linh; Btg Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video