Trà Vinh: Trên 21.000 phụ nữ, cha mẹ được cung cấp thông tin, kiến thức về giáo dục làm cha, mẹ

17/10/2022
Ban chỉ đạo Đề án 938 tỉnh Trà Vinh về "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn (2017 – 2022)
Trao Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong tham gia thực hiện đề án

Bà Đinh Ngọc Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đánh giá: Qua 5 năm thực hiện đề án 938, các chỉ tiêu của giai đoạn I cơ bản đều đã đạt và vượt so với kế hoạch, các nhiệm vụ của đề án được thực hiện có hiệu quả thiết thực; khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của đề án, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ và yêu cầu thực tiễn. 

Hội nghị  nhằm đánh giá những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm/mô hình hiệu quả, cách làm hay cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện  Đề án giai đoạn tiếp theo 2022 - 2027.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2017 – 2022, với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 938, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải quyết tốt những vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ thông qua phát động phong trào thi đua, tổ chức các hội thi, diễn đàn, hội thảo, ký cam kết các nội dung liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích của phụ nữ và trẻ em như thực hiện “Sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm sạch, an toàn";...

Kết quả đã tổ chức được trên 20 ngàn cuộc tuyên truyền về đề án với 356 ngàn lượt hội viên phụ nữ dự; trên 21.000 hội viên phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về pháp luật; về giáo dục làm cha, mẹ; về khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…(vượt 115% kế hoạch). Thành lập và nhân rộng tại 106 xã, phường, thị trấn như mô hình “Địa chỉ tin cậy”, Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; Câu lạc bộ gia đình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, CLB gia đình hạnh phúc, trẻ em an toàn, CLB tiếp bước cho trẻ đến trường, Câu lạc bộ “Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc Khmer”; CLB Phụ nữ Khmer với phòng, chống bạo lực gia đình; CLB “Mẹ thêm kiến thức, con được kỹ năng; Mô hình “Kỹ năng bơi cho trẻ”; mô hình “Nâng kém miễn phí cho trẻ”; CLB "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", "Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững"; "Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật"

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh tặng giấy khen cho 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án. 

 

 

Sơn Thị Hiệp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video