Tư vấn pháp luật: Quyền nuôi con trong trường hợp chưa đăng ký kết hôn

24/02/2021
Câu hỏi: Em lấy chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trong thời gian chung sống có một đứa con chung. Giờ chồng đuổi em ra khỏi nhà và không cho em nuôi con. Em phải làm gì để giành lại quyền nuôi con?

Trả lời:

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định tại các Điều 14, Điều 15 về việc giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn và quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Cụ thể:

Điều 14 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định:

"1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này…”

Điều 15 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng nêu rõ:

"Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con."

Theo đó, quyền nuôi con được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014:

“…

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”.

Như vậy, khi có đơn yêu cầu, tòa sẽ tuyên bố không công nhận hai người là vợ chồng, về con chung Tòa án sẽ giải quyết như trường hợp hai vợ chồng có đăng ký kết hôn ly hôn.

Áp dụng Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, nếu con chị dưới 36 tháng tuổi thì sẽ giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Trường hợp con chị đủ 07 tuổi trở lên, nếu không thỏa thuận được ai sẽ nuôi con thì Tòa án nơi sẽ giải quyết dựa trên lợi ích của cháu, có xem xét nguyện vọng của cháu. Việc quyết định của Tòa án phụ thuộc vào các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng mà hai bên cung cấp để chọn cho cháu bé môi trường sống tốt nhất.

Vì vậy, để giành được quyền nuôi con, chị phải chứng minh cho Tòa án về việc để chị nuôi con sẽ đảm bảo được quyền lợi về mọi mặt của con hơn chồng và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật./.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video