Xây dựng nhiều mô hình vì an toàn cho phụ nữ, trẻ em

22/07/2020
Thực hiện chủ đề An toàn cho phụ nữ, trẻ em, nhiều mô hình phù hợp, thiết thực đã được các cấp Hội LHPN xây dựng, đáp ứng được nhu cầu của hội viên, phụ nữ

- Hội LHPN tỉnh Lào Cai: Mô hình phòng chống xâm hại trẻ em

Mô hình "Phòng chống xâm hại trẻ em" được Hội LHPN tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện ở các xã Thượng Hà, Bảo Yên; xã Sảng Ma Sáo, Bát Xát... Mỗi mô hình có sự tham gia từ 35 – 40 thành viên là hội viên, phụ nữ và đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thôn bản. Đặc biệt, các mô hình có bí thư chi bộ tại các thôn, bản làm Chủ nhiệm CLB nhằm thu hút vào cuộc, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em.

Để nâng cao nhận thức cho các thành viên tham gia mô hình, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về các vấn đề đặt ra hiện nay ảnh hưởng đến sự an toàn của phụ nữ và trẻ em, trọng tâm là  xâm hại trẻ em: Thực trạng xâm hại trẻ em, các hình thức, thủ đoạn của tội phạm xâm hại; nhận diện kẻ xâm hại, các dấu hiệu nhận biết khi trẻ bị xâm hại; hậu quả để lại đối với trẻ bị xâm hại; vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đoàn thể và cộng đồng trong đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em đặc biệt trẻ em bị xâm hại.

Trong năm 2020, Tỉnh Hội chỉ đạo các huyện, thị, thành phố rà soát xây dựng/kiện toàn các mô hình đã có phù hợp với từng địa phương, đơn vị với mục tiêu mỗi cơ sở Hội có ít nhất 01 mô hình hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em; tập trung xây dựng mô hình theo chủ đề năm 2020: Phòng, chống xâm hại trẻ em; đến nay đơn vị cấp huyện đã chỉ đạo ra mắt 9 mô hình Phòng chống xâm hại trẻ em tại các cơ sở.

- Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Mô hình hạn chế rác thải nhựa

Mô hình được triển khai tại xã Ea Nam và xã Cư Mốt, huyện EaHleo, với sự tham gia của 150 thành viên.

Thành viên mô hình thu gom rác thải

Mô hình “Hạn chế rác thải nhựa” hoạt động với nhiều nội dung trọng tâm như: tuyên truyền vấn đề vệ sinh môi trường, hậu quả của rác thải nhựa đối với môi trường thiên nhiên và môi trường sống của con người, vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong thực hiện, tuyên truyền, vận động mọi người tham gia thực hiện, giảm thiểu rác thải nhựa trong cuộc sống. Các thành viên được hướng dẫn cách phân loại rác thải vô cơ và rác thải hữu cơ trong gia đình.

Dịp này, Hội LHPN xã Ea Nam và xã Cư Mốt đã tặng 150 làn nhựa đi chợ cho thành viên của 02 mô hình; đồng thời các thành viên thu gom và bán được 105 kg rác thải nhựa, tiền thu được dùng để xây dựng quỹ hoạt động và giúp đỡ các thành viên trong mô hình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hoạt động có ý nghĩa, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần làm thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy… thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

- Hội LHPN tỉnh An Giang: Mô hình giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông

Mô hình điểm giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông được thành lập tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân với 47 thành viên.

Các thành viên là những hội viên, phụ nữ bán hàng rong, bán thực phẩm bằng xe đẩy và những nam giới hành nghề xe ôm thường xuyên chở khách có nguy cơ xảy ra rủi ro cao về tai nạn giao thông. Các thành viên đã được học tập, tìm hiểu các nội dung Luật Giao thông đường bộ, các quy định về đảm bảo an toàn cho bản thân, người đi cùng và những người xung quanh trong quá trình tham gia giao thông; quy định về bắt buộc đội mũ bảo hiểm, không được uống rượu bia khi lái xe...

Buổi ra mắt mô hình Giáo dục hành động thực hiện ATGT

Mô hình giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông là mô hình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai thực hiện trong năm 2020 và được Hội LHPN tỉnh chọn thực hiện thí điểm tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về thực hiện an toàn giao thông bằng những phương pháp giáo dục hành động hướng tới thay đổi hành vi cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và thành viên tham gia mô hình, trong thời gian tới mô hình này sẽ tiếp tục nhân rộng trên địa bàn tỉnh./.

Ngân Khánh Thanh Huyền Ni Ra

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video