Xử phạt hành chính đối với người đã uống bia rượu mà điều khiển xe mô tô

09/02/2021
Câu hỏi: Người đã uống bia rượu mà điều khiển xe mô tô thì bị xử phạt hành chính như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ các điểm c khoản 6, điểm c khoản 7, điểm e, g khoản 8 và các điểm đ, e, g khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người đã uống rượu bia mà điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có thể bị xử phạt như sau:

- Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c khoản 6 Điều 6)

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Hình thức xử phạt bổ sung: Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng (Điểm đ khoản 10 Điều 6)

- Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c khoản 7 Điều 6)

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung: Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng (Điểm e khoản 10 Điều 6)

- Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. (Điểm e, g khoản 8 Điều 6)

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung: Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng (Điểm g khoản 10 Điều 6).

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video