Yên Bái: Trên 1.000 học sinh vùng cao được cung cấp kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

02/11/2022
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống góp phần nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe, nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, Trung tâm hỗ trợ phụ nữ - Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức truyền thông phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho trên 1.000 học sinh THPT tại 2 huyện Trạm Tấu và huyện Văn Chấn.
Các học sinh trường THPT huyện Trạm Tấu thể hiện tình huống tảo hôn thông qua tiểu phẩm

Với mục tiêu “Lấy học sinh làm trung tâm”, hoạt động truyền thông được tổ chức thông qua nội dung tiểu phầm do các em học sinh thể hiện lại những tình huống thực tế và phần tương tác với những câu hỏi đáp có thưởng đã thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Bên cạnh đó, hoạt động còn được tổ chức với hình thức sinh động, thực tế có hoạt động vui chơi, tìm hiểu và trải nghiệm giáo dục giúp các em tích lũy kiến thức xã hội, tăng khả năng nhìn nhận vấn đề, những hệ lụy của việc sinh con trước độ tuổi vị thành niên và kết hôn với người cùng dòng tộc.

Hoạt động truyền thông góp phần ngăn ngừa các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em nói chung, trẻ em gái nói riêng; bảo vệ sức khỏe và bảo vệ quyền con người, giúp các em học sinh thực hiện những hành vi mang tính xã hội tích cực, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp và góp phần xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Đồng thời, phát huy vai trò của các em trong công tác tuyên truyền vận động gia đình, dòng họ, người thân không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân. Bên cạnh đó, còn giúp các em có nhận thức đầy đủ hơn về hậu quả, hệ lụy của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với cá nhân, gia đình và xã hội; từ đó có sự thay đổi trong hành vi góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở địa phương.

Học sinh trường THPT huyện Văn Chấn tham gia hoạt động tại buổi truyền thông.

Đây cũng là hoạt động của Hội LHPN tỉnh Yên Bái trong thực hiện có hiệu quả chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, gia đình và trẻ em, góp phần thực hiện công tác bình đẳng giới nói chung, bình đẳng giới tại vùng dân tộc thiểu số nói riêng.

Thanh Khiết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video