Các mốc thời gian quan trọng của Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024

12/03/2024
Tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” cấp TW Hội năm 2024.
Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương tham quan gian hàng của phụ nữ khởi nghiệp tại vòng Chung kết Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023

Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, tạo động lực, khuyến khích phụ nữ ở mọi tầng lớp, lứa tuổi tích cực tham gia khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh, đặc biệt là phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ chấp hành xong án phạt tù, nữ vận động viên đã giải nghệ, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp…, phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho cá nhân, gia đình và đất nước, góp phần thực hiện bình đẳng giới. Phát hiện, hỗ trợ để hiện thực hóa các ý tưởng/dự án khởi nghiệp (Dự án khởi nghiệp) xuất sắc trong việc cải thiện quy trình sản xuất các sản phẩm, dịch vụ mới, có mô hình kinh doanh mới sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, sản xuất hữu cơ, sạch, tuần hoàn, thân thiện với môi trường..., đáp ứng mục tiêu đảm bảo quá trình chuyển đổi xanh theo nguyên tắc, bình đẳng, bao trùm, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 của Chính phủ. Đồng thời, gắn kết và huy động sự tham gia của các cơ quan chức năng, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, cá nhân, doanh nghiệp..., nhằm thu hút và gia tăng các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công.

1. Tổ chức tư vấn trực tuyến về Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024:

- Thời gian dự kiến: 02 buổi, ngày 15/3 và 22/3/2024.

- Nội dung: Tư vấn, hỏi đáp các thông tin liên quan về Cuộc thi; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, quy trình tổ chức Cuộc thi...

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

2. Đánh giá, chấm điểm Dự án khởi nghiệp vòng sơ loại cấp Vùng:

- Thời gian dự kiến: 

+ Tiếp nhận hồ sơ dự thi cấp tỉnh, thành Hội Phụ nữ và tại các Cơ quan/Đơn vị phối hợp: Từ ngày 05 đến ngày 29/4/2024.

+ Tiếp nhận hồ sơ dự thi cấp Trung ương Hội: Từ ngày 06 đến ngày 15/5/2024.

+ Rà soát tính hợp lệ của hồ sơ dự thi cấp Trung ương Hội: Từ ngày 16 đến ngày 21/5/2024.

+ Đánh giá, chấm điểm vòng sơ loại cấp Vùng: Từ ngày 23 đến ngày 26/5/2024.

- Nội dung: Tiếp nhận, rà soát tính hợp lệ của các hồ sơ Dự án khởi nghiệp; đánh giá, chấm điểm, lựa chọn Dự án khởi nghiệp dự thi vòng sơ loại cấp Vùng vào vòng bán kết cấp Vùng để tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực xây dựng Dự án.

3. Tập huấn nâng cao năng lực xây dựng Dự án khởi nghiệp cho các tác giả dự án/ý tưởng khởi nghiệp tham dự Cuộc thi năm 2024 tại 03 Vùng:

- Thời gian dự kiến: 02 ngày/1 lớp, trong khoảng từ ngày 10 đến 25/6/2024.

- Địa điểm: Tại 03 vùng thuộc các tỉnh, thành có Trung tâm phụ nữ và phát triển: Miền Bắc: Tp. Hà Nội; miền Trung: tỉnh Quảng Bình; miền Nam: TP. Cần Thơ.

- Nội dung: Hướng dẫn kỹ năng xây dựng dự án, chiến lược kinh doanh, khả năng thương mại hóa, phát triển thương hiệu sản phẩm, kỹ năng thuyết trình kêu gọi đầu tư... cho các tác giả dự án/ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh (sau đây gọi là Ứng viên) vượt qua vòng sơ loại vào vòng bán kết Cuộc thi cấp Vùng năm 2024.

- Hình thức tập huấn: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

4. Tổ chức các sự kiện Chung kết Cuộc thi cấp Vùng

4.1. Tiếp nhận hồ sơ Dự án khởi nghiệp vòng bán kết cấp Vùng:

- Thời gian dự kiến: Từ ngày 01 đến ngày 15/7/2024.

- Nội dung: Các Ứng viên sau lớp tập huấn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Dự án khởi nghiệp theo mẫu quy định tại Thể lệ Cuộc thi và gửi hồ sơ Dự án dự thi (khuyến khích các Dự án xây dựng video giới thiệu về tổ chức, cá nhân thực hiện, các sản phẩm, dịch vụ có liên quan của Dự án) về Ban Tổ chức Cuộc thi trước 17h00 ngày 15/7/2024.

- Hình thức thực hiện: Hồ sơ Dự án khởi nghiệp được gửi bằng bản điện tử và bản in về Ban Tổ chức Cuộc thi theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi.

4.2. Đánh giá, chấm điểm, lựa chọn Dự án khởi nghiệp vòng bán kết cấp Vùng

- Thời gian dự kiến: Từ ngày 16 đến ngày 31/7/2024.

- Nội dung:

+ HĐGK đánh giá, chấm điểm, lựa chọn Dự án khởi nghiệp theo tiêu chí đánh giá được quy định tại Thể lệ Cuộc thi và theo từng Vùng.

+ BTC Cuộc thi thông báo kết quả đánh giá vòng bán kết cấp Vùng trên Cổng thông tin điện tử của Hội LHPN Việt Nam.

4.3. Tổ chức Chung kết Cuộc thi cấp Vùng khu vực miền Bắc, Trung, Nam

- Thời gian dự kiến: 03 ngày/Vùng, trong khoảng từ ngày 01 đến ngày 31/8/2024.

- Địa điểm dự kiến: Tại 03 tỉnh thuộc 03 miền: Miền Bắc: Tỉnh Hải Dương; miền Trung: Tỉnh Quảng Ngãi; miền Nam: Tỉnh Vĩnh Long.

- Nội dung:

+ Thi thuyết trình: Các Ứng viên thực hiện thuyết trình trực tiếp về Dự án khởi nghiệp trước HĐGK vòng Chung kết Cuộc thi cấp Vùng.

+ Triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm của các về Dự án khởi nghiệp dự thi. 

+ Lễ trao giải thưởng Chung kết Cuộc thi cấp Vùng năm 2024.

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

5. Tổ chức chung kết toàn quốc Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 

5.1. Tập huấn kỹ năng thuyết trình, gọi vốn và hoàn thiện Dự án khởi nghiệp dự thi Vòng Chung kết Cuộc thi Toàn quốc

- Thời gian: 0,5 ngày, trong khoảng từ ngày 25/9 đến 05/10/2024.

- Địa điểm: Hà Nội.

- Nội dung: Tập huấn nâng cao kỹ năng thuyết trình, gọi vốn và hoàn thiện Dự án khởi nghiệp dự thi Vòng Chung kết Cuộc thi Toàn quốc.

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

5.2. Tổ chức Chung kết Toàn quốc Cuộc thi

- Thời gian dự kiến: 03 ngày, trong khoảng từ ngày 01 đến ngày 20/10/2024.

- Địa điểm: Hà Nội.

- Nội dung:

+ Thi thuyết trình: Ứng viên thực hiện thuyết trình trực tiếp về Dự án khởi nghiệp trước HĐGK vòng Chung kết Toàn quốc.

+ Triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm của các Dự án dự thi Chung kết Cuộc thi Toàn quốc.

+ Lễ trao giải thưởng Chung kết Cuộc thi Toàn quốc.

+ Tri ân HĐGK; các nhà tài trợ…

+ Ký kết thỏa thuận tài trợ/hỗ trợ cho các Dự án khởi nghiệp đạt giải chung kết Cuộc thi Toàn quốc (nếu có).

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

 

* Thông tin chi tiết về Cuộc thi:

- Liên hệ bà Nguyễn Tam Điệp, Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam theo SĐT: 0936.329.089;

- Cổng TTĐT: http://www.hoilhpn.org.vn/; Fanpage: facebook.com/HTPNKN939;

- Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Email: hotrophunukhoinghiep.bkt@gmail.com.

Minh Trang

Video