Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh" năm 2024

06/04/2024
Ban hành kèm theo Quyết định là Thể lệ Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh" năm 2024 và biểu mẫu áp dụng đối với ứng viên.

Tải Quyết định số 3646/QĐ-ĐCT ngày 29/3/2024 TẠI ĐÂY

Tải biểu mẫu áp dụng đối với ứng viên TẠI ĐÂY

 

Video