Sự khác nhau giữa Chủ đề của Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 - 2024

02/05/2024
Chủ đề Cuộc thi năm 2024 là “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”, còn chủ đề của năm 2023 là “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, phát huy tài nguyên bản địa”. Sự khác nhau giữa hai chủ đề này là:
Ảnh minh họa (Báo PNVN)

- Chủ đề Cuộc thi năm 2023 hướng đến việc khuyến khích sản xuất và kinh doanh dựa trên giá trị văn hóa truyền thống, gìn giữ và bảo tồn đa dạng sinh học, văn hóa tộc người, phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương gắn với tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo… Đồng thời, nâng cao vai trò, thúc đẩy tiềm năng sức sáng tạo của phụ nữ trong khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa, qua đó, gia tăng giá trị nguồn tài nguyên của từng địa phương, góp phần phát triển kinh tế bền vững dựa trên việc làm và thu nhập, hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế - xã hội…

- Chủ đề Cuộc thi năm 2024 hướng đến việc sản xuất và kinh doanh với những sáng kiến, sáng tạo ra sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm cũ nhưng có điểm khác biệt, nổi trội, ưu việt hơn so với những sản phẩm, dịch vụ sẵn có trên thị trường và được phát triển với tốc độ, quy mô nhanh chóng, theo hướng chuyển đổi xanh, giúp hạn chế phát thải khí nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường, thông qua việc sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng và tài nguyên thiên thiên, nước, hóa chất; có các sản phẩm an toàn, tốt cho sức khoẻ con người, thân thiện với môi trường, giải quyết những vấn đề cấp bách, cần thiết của xã hội và tạo ra giá trị thực tiễn cho cộng đồng, bảo vệ môi trường. 

Video