Bắc Giang: Lãnh đạo tỉnh đối thoại với nữ công nhân lao động, nữ đoàn viên thanh niên

19/10/2021
Sáng 18/10/2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang tham mưu, đề xuất với Thường trực UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh với nữ công nhân lao động, nữ đoàn viên thanh niên.
Các đại biểu trao đổi tại buổi đối thoại

Cùng dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 100 đại biểu đại diện nữ công nhân lao động, nữ đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

Tại Hội nghị, thay mặt các đơn vị, bà Ngụy Thị Tuyến – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã báo cáo tóm tắt một số hoạt động nổi bật của Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên tỉnh; đồng thời nêu tổng hợp nội dung các kiến nghị, đề xuất của nữ công nhân lao động, nữ đoàn viên thanh niên đối với chính quyền.

Tiếp đó, đã có 24 ý kiến phát biểu của nữ công nhân lao động, nữ đoàn viên thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về các nội dung liên quan đến: Chế độ chính sách đối với nữ công nhân lao động, nữ đoàn viên thanh niên; an toàn thực phẩm, an toàn lao động, ô nhiễm môi trường, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội; chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nữ công nhân lao động, nữ đoàn viên thanh niên; bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, quấy rối tình dục nơi làm việc; ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 và những mong muốn được hỗ trợ đối với nữ công nhân, nữ đoàn viên thanh niên…

Những nội dung kiến nghị, phản ánh của nữ công nhân lao động, nữ đoàn viên thanh niên đã được lãnh đạo các sở, ngành liên quan trao đổi, làm rõ, đề xuất giải pháp thực hiện.

Toàn cảnh buổi đối thoại

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã tiếp thu toàn bộ ý kiến phản ánh, đồng thời bổ sung, làm rõ từng vấn đề liên quan. Trong đó có 12 ý kiến đã được trả lời, làm rõ tại hội nghị, 12 ý kiến được các đồng chí lãnh đạo tiếp thu và sẽ đưa vào nội dung lãnh, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn khẳng định sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh đối với phụ nữ và những kết quả đạt được trong việc thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao vai trò của chị em phụ nữ, cũng như của Hội LHPN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến, phản ánh của nữ công nhân lao động, nữ đoàn viên thanh niên, đồng chí chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu và sớm có giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới đoàn viên, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào phát triển kinh tế  - xã hội của địa phương. 

Hội nghị đối thoại đã tạo cơ hội cho nữ công nhân lao động, nữ đoàn viên thanh niên được thẳng thắn trao đổi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh về những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của mình; qua đó, kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề có liên quan đến chính sách phát triển nữ thanh niên trong giai đoạn hiện nay và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ công nhân lao động, nữ đoàn viên thanh niên.

 

Ban TC Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video