Hà Nam: Hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/09/2021
Tính đến ngày 8/9/2021, 8/8 Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị trực thuộc tỉnh Hà Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021- 2026.
Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại hội đã tổ chức đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Ban Chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII; tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh và dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi, bổ sung, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN 8/8 huyện, thành phố, thị xã và đơn vị trực thuộc đã bám sát Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả. Trong đó tập trung các hoạt động hỗ trợ, giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… được đông đảo hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng.

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra dân chủ, đánh giá được phong trào Hội và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới với các mục tiêu thiết thực, chăm lo tốt hơn cho hội viên, phụ nữ. Nhiều công trình/phần việc trong nhiệm kỳ mới được đề ra gắn với các phong trào hoạt động Hội, cũng như các chương trình hành động của địa phương, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình, quy định. Kết quả, đã bầu 183 chị tham gia ủy viên BCH, 37 ủy viên BTV nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu biểu quyết tại một Đại hội

Quá trình chuẩn bị Đại hội rất nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, các văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, phản ánh khá sâu sắc và toàn diện thực trạng phong trào và hoạt động công tác Hội của địa phương, cũng như xây dựng được các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của công tác Hội trong thời gian tới. Công tác tuyên truyền, trang trí trước, trong và sau đại hội theo bộ nhận diện của TW Hội, tạo được không khí trang nghiêm, phấn khởi trong các tầng lớp phụ nữ, thu hút được sự quan tâm, chú ý của các tầng lớp nhân dân và địa phương.

Theo kế hoạch, Hội LHPN tỉnh Hà Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10/2021.

BTC Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video