Hội LHPN Việt Nam ký kết văn bản hợp tác với các tổ chức Ngân hàng Quốc tế

21/10/2004
Mục đích của dự án hợp tác này là hỗ trợ Quỹ Tình thương (TYM), Hội LHPN Việt Nam trong những nỗ lực nhằm xây dựng một trung gian tài chính bền vững, chuyên môn hoá và cung cấp các dịch vụ tài chính liên tục cho ngày càng nhiều phụ nữ nghèo thông qua việc tổ chức và trao quyền cho phụ nữ và khuyến khích tăng cường kỷ luật, lao động chăm chỉ và thực hành tiết kiệm.

Ngày 15/10/2004 tại trụ sở TW Hội LHPN Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết văn bản hợp tác giữa Tổ chức Ngân hàng Tiết kiệm vì Hợp tác Quốc tế(SPARKASSE), CHLB Đức, Trung tâm phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (CARD, Inc)/Ngân hàng Nông thôn (CARD) của Philippine với Hội LHPN Việt Nam / Quỹ Tình thương (TYM -thuộc Hội LHPN Việt Nam).

Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể: Chuyên môn hoá vận hành của TYM nhằm đảm bảo khả năng hoạt động tài chính vi mô của Quỹ; hỗ trợ việc tăng cường xây dựng tổ chức và nâng cao phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ việc huy động thành viên gửi tiết kiệm bằng việc thiết kế lại các sản phẩm hiện hành, giới thiệu sản phẩm và các công cụ tiếp thị mới; hỗ trợ việc phát triển các sản phẩm và thủ tục vốn đơn giản hoá nhằm đáp ứng nhu cầu của người vay; Hỗ trợ các dịch vụ hiện có ở những địa bàn hiện hành và mở rộng sang địa bàn mới.

Thay mặt lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, bà Hà Thị Khiết, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng các vị đại diện lãnh đạo của các tổ chức đối tác quốc tế đã ký kết văn bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác và cam kết thực hiện các mục tiêu của dự án. Quỹ Tình thương sẽ cung cấp các nguồn nhân lực và tổ chức phù hợp, nỗ lực trong việc thực thi dự án chung. Chi tiết về trách nhiệm của từng đối tác trong dự án và các hoạt động của dự án sẽ được các bên đối tác thống nhất và thể hiện ở văn bản chính thức của dự án được cụ thể hoá và đi vào thực hiện từ năm 2005.

Quỹ Tình thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video