Nam Định hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

12/08/2021
Đến ngày 06/8/2021, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo và hoàn thành 100% với 10 Hội LHPN huyện, thành phố và 3 đơn vị trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Xuân Trường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Trước đó, 226 Hội LHPN xã, phường, thị trấn cũng đã hoàn thành tổ chức Đại hội cấp cơ sở.

Đại hội đại biểu cấp huyện và cấp cơ sở tỉnh Nam Định diễn ra vào thời điểm Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang tập trung cao độ thực hiện mục tiêu kép ‘Vừa chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế’. Hội LHPN các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chủ động, tranh thủ các nguồn lực, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, trang trọng. 100% đơn vị tổ chức Đại hội thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, các đại biểu tham dự  tuân thủ đeo khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, thực hiện giãn cách và đảm bảo không liên quan đến yếu tố dịch.

Công tác chuẩn bị Đại hội được các các cấp Hội chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ trang trí khánh tiết, công tác tuyên truyền, quy trình nhân sự, hệ thống văn kiện theo đúng hướng dẫn. Báo cáo chính trị tại các Đại hội có bố cục chặt chẽ, khoa học, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2021; đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quá trình tổ chức Đại hội đã phát huy dân chủ, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc. Các ý kiến tham luận tại các Đại hội tích cực đóng góp vào văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ Công an tỉnh Nam Định lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021- 2026

Công tác bầu cử bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, đúng quy định, các chị được bầu tham gia BCH nhiệm kỳ mới với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, số lượng UVBCH giảm so với nhiệm kỳ trước (cấp cơ sở giảm 5,4%; cấp huyện giảm ít nhất 5%). Nhân sự cán bộ Hội các cấp có độ tuổi trẻ hơn, được đào tạo cơ bản, 100% Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở có trình độ đạt chuẩn theo quy định (trong đó 75,6% chị có trình độ Đại học trở lên).

Kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và cơ sở là tiền đề quan trọng để Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện các nội dung tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ tổ chức trung tuần Tháng 10/2021.

 

Ngô Thị Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video