• Khoá đào tạo kỹ năng chuẩn bị báo cáo NGO cho kiểm điểm Bắc Kinh+10

  Được sự tài trợ của Action Aid Hà nội và hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức IWRAW khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức khoá đào tạo về kỹ năng chuẩn bị báo cáo của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam về việc thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh tại Việt Nam 10 năm qua (Bắc Kinh +10) từ ngày 6-10/11/2004 tại Hà Nội.
 • Sự hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và một số Tổ chức phi chính phủ Hà Lan trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản

  Hỗ trợ phụ nữ trong nuôi trồng thuỷ sản là một trong những lĩnh vực hoạt động ngày càng được Hội LHPN Việt Nam quan tâm, đặc biệt là trong những năm gần đây. Để hoạt động này ngày cang mang lại những hiệu quả thiết thực hơn, Hội đã không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của mình, chú ý khai thác và tận dụng các nguồn lực, đặc biệt là sự hợp tác và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, trong đó có các tổ chức phi chính phủ của Hà Lan.
 • Hiệp hội Marie Shlei (Đức) và các dự án hỗ trợ phụ nữ nghèo Việt Nam

  Hiệp hội Marie Shlei là một tổ chức phi chính phủ của Đức, được thành lập từ năm 1984 nhằm tưởng nhớ tới bà Marie Schlei, cựu Bộ trưởng về phát triển chính sách của Đức, người đầu tiên đã có ý tưởng lồng ghép nhu cầu của phụ nữ vào quá trình phát triển.
 • Hiệp hội Kế hoạch hoá gia đình Úc (FPA) và Hội LHPN Việt Nam với Chương trình lồng ghép để phát triển nông thôn

  Là một tổ chức phi chính phủ của Úc, đồng thời là thành viên của Liên đoàn Các bậc Cha mẹ Quốc tế, Hiệp Hội Kế hoạch hoá gia đình Úc (FPA) hoạt động nhằm thúc đẩy các mục tiêu quốc tế về kế hoạch hoá gia đình tạo điều kiện cho người dân đạt được nhu cầu về sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tình dục trong một môi trường bền vững.
 • Trường Quản lý Maastricht - Hà Lan và Dự án “Đào tạo phụ nữ về doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ” tại Việt Nam

  Trường Quản lý Maastricht, Hà Lan (trường MSM) được thành lập năm 1952. Với đội ngũ đông đảo các giáo viên và chuyên gia quốc tế chuyên về phát triển và quản lý phát triển, trường MSM đã đào tạo cán bộ quản lý có bậc cao học và tiến sĩ cho hơn 130 quốc gia hoạt động trong môi trường kinh doanh quốc tế. MSM cũng tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn và đào tạo ở nước ngoài, trong đó có các nước đang phát triển. Đặc biệt trường MSM có kinh nghiệm trong hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua các hoạt động đào tạo, thực hiện dự án, nghiên cứu và tư vấn.
 • Quan hệ hợp tác giữa một số Tổ chức của Canada và Hội LHPN Việt Nam

  Việt Nam và Canada đã sớm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 8/1973, mở ra một chương mới trong xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước vì lợi ích của hai dân tộc, góp phần vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.
 • Hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Tổ chức ASA (Hoa Kỳ)

  Sau khi giải ngũ được 20 năm, năm 1989, anh Steve Sherlock -một cựu chiến binh Mỹ- quay lại thăm Việt Nam. Chuyến đi thăm Việt Nam của anh cùng với vợ trong vòng 3 tuần. Lúc đó Mỹ vẫn còn áp dụng cấm vận kinh tế với Việt Nam và có rất ít người Mỹ tới Việt Nam. Trong thời kỳ sau chiến tranh, trong hoàn cảnh nền kinh tế bị tàn phá bởi chiến tranh và cấm vận, họ vẫn thấy người dân Việt Nam thân thiện và cởi mở, các nhân viên làm việc với đầy nhiệt tình và quyết tâm dù nguồn lực rất hạn hẹp.
 • Hội thảo "Kiểm điểm Bắc Kinh +10"

  Theo dự kiến, vào tháng 3/2005, Uỷ ban Địa vị Phụ nữ của Liên hiệp quốc sẽ tổ chức Khoá họp lần thứ 49 nhằm kiểm điểm kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh Bắc Kinh và kết quả 5 năm thực hiện các kết luận của Bắc Kinh +5 (gọi tắt là Bắc Kinh +10).
 • Tổ chức Di cư quốc tế và Hội LHPN Việt Nam với công tác Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em

  Là một tổ chức liên chính phủ quốc tế được thành lập năm 1951, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đến nay có 101 quốc gia thành viên và 31 quốc gia quan sát viên, trong đó có Việt Nam.
 • Quỹ Dân số Liên hợp quốc và Hội LHPN Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản

  Được thành lập năm 1969, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) bắt đầu trợ giúp Việt Nam từ năm 1978.

TRIỆU PHẦN QUÀ SAN SẺ YÊU THƯƠNG

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video